Onsdagen den 21 februari 2024 - klockan 07:17
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


BEFINTLIGA SPRUTBYTET:

Tillstånd oklart in i det sista


Cajsa Carrén 2007-02-21

Båda sprututbytena vid infektionsklinikerna i Lund och Malmö fortsatte efter nyår trots att tillståndsgivningen var oklar in i det sista. Sprututbytena här är landets första och hittills enda projekt för att ge narkomaner möjlighet att byta till rena sprutor. Det började i Lund redan 1986 och ett år senare startades ett liknande projekt i Malmö.

I juli 2006 trädde den lag i kraft som ger samtliga landsting i landet möjlighet att söka tillstånd för att låta narkomaner byta injektionssprutor. Syftet är att undvika blodöverförda smittor och även andra sjukdomar samt få motivera missbrukarna till behandling.

Landstingen måste ansöka vartannat år med början vid senaste årsskiftet. I början av december hade inga sådana ansökningar kommit in.

Enligt den nya lagen ska landstingen samråda med samtliga kommuner inom sitt område innan ansökan inges. När Region Skåne kom in med en kortfattad ansökan, daterad den 13 december, hade inget sådant samråd skett. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson har landstinget inte haft tid att genomföra sådana samråd med sina 33 kommuner sedan lagen trädde i kraft.
– Vi kommer att komplettera ansökan, men övriga kommuner kan inte påverka Region Skånes uppfattning att vi vill fortsätta bedriva sprututbytesverksamheten i Lund och Malmö, förklarar Malou Schönström, handläggare hos hälso- och sjukvårdsledningen.

I den inlämnade ansökan fattas också redovisning av hur behovet av avgiftning och vård av missbrukare kommer att tillgodoses.
– De avancerade kraven kostar miljontals kronor och är omöjliga för en infektionsklinik att följa upp, menar överläkare Bengt Ljungberg i Lund.

Han betecknar lagen som en ogenomtänkt kompromiss och är inte heller förtjust i att endast personer som är bosatta i landstinget får delta i verksamheten.
– Hur ska missbrukarnas besökare från övriga landet bemötas? Och de icke-svenska? Det är väl bra att man tar hit sina kamrater så vi inte får hit smitta, säger han.

Specialmärka sprutor svårt och dyrt
Bengt Ljungberg vänder sig också emot den del av lagtexten som säger att utlämnade sprutor och kanyler ska vara märkta så att ursprunget går att fastställa.
– Det kunde vi göra med en specialsändning i början av projektet men att kräva speciell märkning i dag skulle också kosta för mycket, menar han.

I mitten av december kom så ett remissförslag angående Socialstyrelsens föreskrifter om sprututbyte. Remissvaren skulle vara inne den 21 december och i början av januari förklarade juristen Anders Alexandersson att de ska vara färdigbehandlade i slutet av månaden. Under tiden har alltså Region Skåne fått tillstånd att driva verksamheten vidare.

Chefen för infektionskliniken i Malmö, överläkare Torsten Holmdahl, var i december ganska förvissad om att sprututbytet inte skulle avbrytas trots den knappa förfaringstiden.
– Det är viktigt inte minst för hivpreventionen att vi får fortsätta. Jag tror att andra landsting vill studera oss som bedrivit försöksverksamhet innan de följer efter med egna ansökningar.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun