Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 20:42
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Fältarbete mot könssjukdomar


Åsa Lekberg 2007-07-11

På festivaler uppstår ibland ljuv musik. Arkivbild (Arvikafestivalen 2005).
Bild:Gudrun Renberg
På festivaler uppstår ibland ljuv musik. Arkivbild (Arvikafestivalen 2005).

Med samtal om sex och en halv miljon kondomer, ska sommarkampanjen Colour of Love få unga att tänka till och använda kondom. Årets kampanj är i full gång med ett brett upplägg.

De tre organisationerna RFSL, RFSL Ungdom och RFSU genomför just nu den årligen återkommande sommarkampanjen, en landsomfattande informationskampanj i år under namnet ”Colour of love”. Namnet ska symbolisera mångfald, kön och sexualitet där säkrare sex är ledordet oavsett vem du har sex med. Kampanjen ska lyfta fram kondomen och glidmedlet som en påminnelse till säkrare sex, och vill öka antalet skyddade sexuella kontakter för att därmed minska de negativa sidor av sexualiteten.
Årets sommarkampanj kanske är viktigare än på länge med tanke på att under årets fyra första månader ökade antalet rapporterade fall av klamydia med 48 procent jämfört med samma period 2006.
– Hela kampanjen bygger på uppsökande verksamhet. Vi vill självklart dela ut kondomer, men inte enbart. Varje kondom vi delar ut ska förhoppningsfullt även leda till ett samtal. Vi vill prata om sex på ett lustfullt sätt där kondom ska vara ett självklart val, säger Ellinor Isfors, sexualupplysare vid RFSU.
Ellinor Isfors menar vidare att kunskapen bland unga om vikten att skydda sig är stor.
– Det är snarare ett beteende som måste ändras. Vi måste få unga att tänka: jag är en sån person som skyddar mig. Att skydda sig ska vara en naturlig koppling till den egna sexualiteten, säger Ellinor Isfors.
– Årets kampanj är definitivt bredare och mer utåtriktad, säger Mikael Jonsson på RFSL, som menar att fokus på kampanjen är att jobba förebyggande mot klamydia, hiv och att få unga att testa sig.


Många fick kondomer i Hultsfred
Sammanlagt kommer 400 000 kondomer att delas ut av de drygt 250 volontärer som jobbar ideellt med kampanjen.
Kampanjens kick off var musikfestivalen i Hultsfred, där 20 frivilliga från RFSL Ungdom ägnade en vecka åt att samtala med och dela ut inte mindre än 27 000 kondomer till de sammanlagt 23 000 festivalbesökarna. Magnus Gäredal på RFSL Ungdom, menar att med två tält på plats och informatörer som rörde sig på området nådde kampanjen ut till väldigt många.
– Det viktigaste kanske är att prata om sex på ett lustfyllt och bejakande sätt. Man kan prata om på vilka olika sätt man kan ha sex på, hur man kan skydda sig och framför allt, få unga att inse att det handlar om ett personligt ansvar att skydda sig eller inte. Att inte praktisera säkrare sex ska ses som ett lika aktivt val som att göra det.
Under sommaren har kampanjfolk från de tre organisationerna synts på andra festivaler och tillställningar som drar folk och kommer fortsätta med det så länge sommaren pågår. Under Almedalsveckan finns man till exempel i Visby.
Magnus Gäredal tycker att det är viktigt att fortsätta med liknande kampanjer året om.
– Att använda kondom är vid flera typer av sex det säkraste sättet att undvika att bli smittad eller att smitta andra med könssjukdomar och hiv. Klamydia har ökat kraftigt under senare år och det tyder på att situationen kanske är mer alarmerande än någonsin.Sommarkampanjer har funnits sedan 80-talet
Konceptet har med lite olika upplägg körts sedan slutet av 80-talet, då RFSU började med sin egen kampanj ”Kärleksbussarna” – en slags förlaga till de bredare kampanjerna ”Love Power” som kom sedan, med Folkhälsoinstutet som ansvarig i samarbete med frivilligorganisationerna RFSU och RFSL. Love Power blev ett begrepp som nästan kan ses som synonymt med sommarkampanj, men varje år har kampanjen haft ett eget tema och vilka som deltagit har i viss mån varierat.
Temat för årets liksom förra årets kampanj är ”Colour of love” och står för mångfald, kön och sexualitet där kondomen är en påminnelse om säkrare sex oavsett vem du har sex med. Förra året drevs kampanjen i regi av endast RFSL och RFSL Ungdom, men i år är även RFSU tillbaka i arrangörsgänget. Ekonomiskt finansieras det hela av Socialstyrelsen.
En nyhet är att kampanjen har fått en egen webbplats: Colour of Love


Fakta sommarkampanjer och Colour of love
Sommarkampanjen söker upp ungdomar på festivaler och andra platser som lockar unga. Kampanjarbetare delar ut information och kondomer och för samtal om sexualitet, risk och hur man undviker problem.


Statistik över klamydiainfektioner 1997-2007

År Antal
1997           13 905
1998           15 199
1999           16 710
2000           19 284
2001           22 267
2002           24 691
2003           26 801
2004           32 280
2005           33 169
2006           32 518
2007           44 000/47 000 (prognos)


Not: De lägre antalen för 2005 samt 2006 beror på en underrapportering på grund av problem med klamydiadiagnostiseringen.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun