Lördagen den 1 april 2023 - klockan 00:55
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


NATIONELLA HIVRÅDET:

Ordförandebyte – hivrådets arbete försenas


Gudrun Renberg 2007-02-21

Bild:Gudrun Renberg

I senaste numret av Hivaktuellt presentades det ännu ej bildade nationella hivrådets ordförande – Ingrid Burman, (v), tidigare ordförande i Riksdagens socialutskott.

Hon tillsattes av den förra regeringen strax före valet. Den nya regeringen meddelade i februari att man vill ha en annan person på posten. Detta innebär att bildandet av ett nationellt hivråd försenas ytterligare. Beslut om en annan person på posten väntas under februari månad.
– Det är normalt när en ny regering med en annan politisk majoritet tillträder att man byter ut en del poster, säger Niklas Torselius, pressekreterare för folkhälsominister Maria Larsson.

Den förra regeringen antog i december 2005 en ny nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Enligt strategin skulle en ny enhet för hivprevention inrättas vid Socialstyrelsen, med en samordnande funktion för landets hivpreventiva arbete och kommer att ha en relativt fristående roll inom Socialstyrelsens ram. Enheten är nu formad och har kommit igång med arbetet.

Till detta ska bildas ett nationellt råd med en bred representation för de olika sektorer av samhället som arbetar med frågan. Detta skulle ha gjorts under hösten 2006 men har alltså nu försenats.

Ingrid Burman beklagar för personlig del att hon inte hann komma in aktivt i arbetet, eftersom hon är engagerad i frågan och hade sett fram emot vad hon såg som ett spännande uppdrag.

Men framför allt understryker hon vikten av att arbetet snarast kommer igång. Att regeringen avser att tillsätta posten under februari är välkommet, menar hon.
– Ju snabbare desto bättre. Ambitionen var ju att detta skulle ha kommit igång förra året. Hivrådet får en viktig uppgift och det är synd att detta försenats.

Hiv- och sti-prevention är en fråga som har bred förankring i alla partier, och Ingrid Burman understryker vikten av att denna breda samsyn får fortsätta.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun