Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 19:23
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


ILO fokuserar på hiv, arbetsliv och barn


Gudrun Renberg 2007-02-21

År 2004 kom fn:s arbetsrättsorganisation International Labour Organisation, ilo, med en rapport om hivepidemins inverkan på arbetslivet i världen. Nu har en uppdaterad rapport kommit som dessutom sätter särskilt fokus på den flerfaldiga skada barn i världen drabbas av genom hiv/aids – barnen som är framtidens arbetskraft.

Över 24 miljoner människor ur världens arbetskraft mellan 15 och 64 år hade hiv 2005, större delen i södra Afrika. Drygt 40 procent av den hivpositiva arbetskraften är kvinnor.

ILO beskriver hur länders ekonomiska utveckling markant försämrats på grund av detta. I södra Afrika är situationen mest allvarlig och rapporten visar med siffror hur tillväxt och arbetskraft minskat i de mest drabbade länderna. Rapporten ger en modell för beräkning också av hur situationen kan förbättras med hivbehandling, genom att det ökar den tid en person kan förbli produktiv i stället för att bli sjuk. Det är siffermässigt, men tydligt – och kan kanske ge beslutsfattare och företagare ytterligare incitament för att vidta förebyggande och hälsovårdande insatser.

Alla de barn som förlorat sina föräldrar i aids är särskilt utsatta för att utnyttjas som barnarbetskraft eller, värre, i prostitution och för övergrepp. Förutom den traumatisering detta samlat innebär ökar också kraftigt risken att även de bli hivsmittade, vilket är något rapporten fördjupar sig i. För att kunna utvecklas och så småningom bli väl fungerande samhällsvarelser, inbegripet bidra med arbetskraft, behöver barnen omhändertagande, skolgång och yrkesutbildning, konstaterar ilo. Olika kapitel belyser olika problem relaterade till hiv/aids, barn och unga.

Rapporten kan läsas och laddas ned som pdf på www.ilo.org genom World Aids Day-länken.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun