Onsdagen den 4 oktober 2023 - klockan 12:28
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


EU och hiv/aids: Hiv ökar i EU


Gudrun Renberg 2007-02-21

Enligt den senaste statistiken över rapporterad hivinfektion har sedan 1998 antalet hivfall nästan fördubblats i EU, och hälften av de nya fallen finns bland unga mellan 15 och 25 år.

EU-kommissionen lanserade därför strax före jul en kampanj för att påminna unga om att hiv fortfarande är en aktuell fråga: ”AIDS remember me”.

Estland rapporterar nästan dubbelt så många fall som övriga medlemsländer och antalet nya infektioner i Portugal ligger också över genomsnittet. Den vanligaste smittvägen är genom heterosexuella samlag.

En nyligen utförd så kallad Eurobarometer visar att unga människor är allt mindre medvetna om denna hälsorisk. Vid en workshop ledd av European Centre for Disease Prevention Control (ECDC, säte i Stockholm) uppskattades att en tredjedel av hivpositiva européer är omedvetna om sin hivstatus.

Den 12-13 mars kommer EU:s ordförandeland för perioden, Tyskland, att genomföra en konferens om hivprevention i Bremen.

Källa: EU/EurActiv, läs mer på www.euractiv.com/en/health/

Tipsa en vän Skriv utSök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun