Tisdagen den 27 februari 2024 - klockan 21:13
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Hivorsakade skador på hjärnan kan mätas med ryggmärgsprov


Jens Ekelund 2007-02-21

På Sahlgrenska akademin i Göteborg har infektionsläkaren Åsa Mellgren i vinter disputerat på hur hiv påverkar hjärnan.
– Det är inte är så väl känt att hiv infekterar och kan skada hjärnan. Men direkt när man blir infekterad får man in virus i nervsystemet, förklarar hon.

Trots tidigare farhågor om motsatsen visar forskningen att hivbehandling är effektiv även i hjärnan och virusnivåerna i ryggmärgsvätskan sänktes lika bra som i blodet på de 74 patienter som ingick i studien. Åsa Mellgren och hennes forskarkollegor har också upptäckt att det går att mäta hur hiv skadar hjärnan genom att analysera ryggmärgsvätska.
– Patienter som har förhöjda värden av äggviteämnet NFL, som kommer från hjärncellerna, har antingen demens eller har långt gången hivinfektion där behandling är rekommenderad. När man sätter in behandling sjunker värdena, säger hon.

I studien av NFL ingick 53 hivinfekterade patienter från Sverige, USA och Australien. Alla som hade demens blev bättre när de fick behandling och ett fåtal blev helt återställda. Tidigare har det varit svårt att sätta diagnosen aidsdemens eftersom det saknats diagnostik och man har varit tvungen att utesluta andra sjukdomar.

För 15 år sedan fick 20 procent av alla hivinfekterade demens, men med dagens hivbehandling löper patienterna mycket liten risk för att få skador på hjärnan.
– Den största nyttan med forskningen kommer vara att diagnosticera och studera behandlingseffekt vid aidsdemens, tror Åsa Mellgren.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun