Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:50
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Livsstil och riskbeteenden bland franska homosexuella män


Anna Trenning-Himmelsbach 2007-02-21

Oskyddad sex bland män som har sex med män ökar sedan flera år tillbaka i Frankrike. Det visar flera enkätundersökningar. – Det råder en tystnad kring den sexuella livsstil som präglar delar av gaykulturen, säger vissa. Andra menar att ett grundläggande problem är att det fortfarande är för tyst kring homosexualiteten som sådan. En studie visar också att riskbeteendena är särskilt utbredda bland män, som har utsatts för sexuella övergrepp.

Varje år upptäcks omkring 6 700 nya hivfall i Frankrike. Gruppen smittade homosexuella män fortsätter att vara kraftigt överrepresenterad och har till och med ökat något under de senaste åren. Av de nyupptäckta fallen är 27 procent män som uppger att de har sex med män.
Ett tag trodde man att riskbeteendena inom gruppen var en övergående reaktion på 80- och 90-talets dramatiska aidsår. Men fenomenet tycks ha kommit för att stanna.

Det visar enkätundersökningar, som görs regelbundet både i gaypressen och ute på klubbar och andra mötesplatser. En av dem, ”Baromètre gay”, är en studie som görs i Parisregionen i samarbete mellan flera organisationer och det statliga folkhälsoinstitutet invs, Institut de veille sanitaire. Resultatet från den senaste ”gaybarometern” visar att riskbeteendena har ökat märkbart under de senaste åren.

Resultaten kanske inte representativa
Över en tredjedel svarar nu att de har haft oskyddad analsex med minst en tillfällig partner under det senaste året och 57 procent använder aldrig kondom vid oralsex. Enkäterna visar också att de män, som rör sig på typiska raggställen, ofta byter partner. Över hälften säger att de har haft sex med minst tio olika personer under det senaste året.

Forskarna framhåller att några liknande undersökningar inte görs bland heterosexuella. Men att fokus sätts på gaygruppen beror på att mellan 12 och 15 procent beräknas bära på hiv. Den högsta andelen av kända smittbärare bor i Parisregionen eller på Rivieran
– Vi måste förstås vara försiktiga vid tolkningen av siffrorna, eftersom vi vet att vi bara når en begränsad population vid enkäter. Det handlar framför allt om personer som rör sig inom en mer utpräglad gaymiljö, så resultaten behöver inte alls vara representativa för alla män som har sex med män. En övervägande majoritet, mellan 80 och 90 procent, av dem som svarat på enkäten identifierar sig som homosexuella.

Men inom den här gruppen är det tydligt att riskbeteendena successivt har ökat sedan i slutet av 90-talet, säger sociologen Annie Velter, som arbetar med gayundersökningarna hos Invs.
– Det är svårt att tro att man inte känner till riskerna, eftersom det finns mycket information tillgänglig i gaypressen och ute på klubbar. Men en av förklaringarna är förmodligen att bilden av hiv har banaliserats på grund av trippelterapin. En annan att det finns en form av mättnad och trötthet kring ämnet.

Olika analyser av orsakssambanden
Annie Velter pekar ut två områden där det brister i arbetet mot hiv.
– Fler kampanjer borde rikta sig direkt till dem som bär på hiv. Dessutom är det förstås allvarligt att många smittade diskrimineras. Skolan är ett annat problem. Sex och preventivmedel framställs nästan uteslutande som något som berör relationer mellan män och kvinnor.

Unga homosexuella har ofta ett identitetsproblem. De får förmodligen inte heller lika mycket information om hiv, som tidigare generationer, säger Annie Velter.
En annan person, som har jobbat mycket med hivfrågor är France Lert, forskningsledare vid det statliga medicinska institutet inserm.
– Just nu känns situationen som en mission impossible. Länge har man trott att den speciella sexualitet som präglar delar av gaygruppen beror på att de är en undanskuffad del av befolkningen. Men jag tror inte att det är män som döljer sin homosexualitet som tar de största riskerna. Det finns vissa saker som man inte berör alls i kampanjerna mot hiv. Som att även homosexuella som lever i stadiga förhållanden relativt ofta har tillfälliga förbindelser vid sidan om, säger France Lert.

Hon tror att det framför allt är personer som själva tillhör gruppen män som har sex med män som man kan finna lösningen på det här problemet.

Samtidigt visar en annan aktuell fransk studie, gjord av inserm och föreningen Aremedia, att riskbeteendena är speciellt utbredda bland män som har varit offer för sexuellt våld.

En tredjedel av de män som säger att de inte använder kondom vid samlag med en okänd partner har utsatts för övergrepp under barndomen. Inom den här gruppen är det dessutom mycket vanligt att man använder droger eller psykofarmaka vid sex.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun