Måndagen den 4 december 2023 - klockan 18:12
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Uppmärksammad klamydiasatsning


Ewa Katarina Holbye 2007-07-15

Socialstyrelsens offensiv för att uppmärksamma den senaste tidens ökade förekomst av klamydia har givit resultat. Media har ägnat frågan stor uppmärksamhet. För att främja kondomanvändningen – det effektivaste sättet att förebygga klamydia – ger nu även Socialstyrelsen bidrag till en förlängd visning av biofilmen ”Telefonkedjan”.

I syfte att minska den senaste tidens dramatiska spridning av klamydia öppnades under våren en särskild sida med artiklar och fakta om sjukdomen på Socialstyrelsens webbplats. Informationen kompletterades med ett pressmeddelande.
Med facit i hand ser det ut som om den nationella kommunikationssatsningen gått hem. Den mediala uppmärksamheten har varit stor. I tidningar, radio- och TV har allmänheten nåtts av information om klamydiaökningen.
Förlängd visning av ”Telefonkedjan”
Som ett led i satsningen på att förebygga klamydia har även Socialstyrelsen möjliggjort att Lafa, Landstinget förebygger aids i Stockholm, kan förlänga visningen av reklamfilmen ”Telefonkedjan”.
Budskapet är att kondom fortfarande är det enklaste sättet att slippa ångest. Filmen, som första gången visades på bio vintern 2004/2005, har gått på biograferna i hela landet under maj och juni i år.
Mottagandet har varit positivt. Mätningar som gjorts av Svensk Filmindustri visar att ”Telefonkedjan” fått mer än genomsnittlig uppmärksamhet och att budskapet nått fram. Särskilt väl har filmen tagits emot av yngre biobesökare i åldrarna 15 till 24 år, den grupp som där antalet klamydiafall är högst.
– Mätningarna visar att filmen har ett enkelt och tydligt budskap som framförs på ett intressant och roligt sätt. Att den visas i ett sammanhang där flera tittar tillsammans gör också att den väcker diskussioner som ytterligare trumfar in budskapet, säger Lafas chef Anna-Karin Asp.
Med Socialstyrelsens bidrag kan nu filmen även visas för biobesökare över hela landet mellan den 6 juli och den 17 augusti.

Tipsa en vän Skriv utSök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun