Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 20:56
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Global kampanj ska synliggöra barnen i aidsepidemin


Gudrun Renberg 2007-02-21

Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler blir föräldralösa på grund av aids. Trots att mer än 3,2 miljoner barn under 15 år är hivpositiva eller aidssjuka är de osynliga i hiv/aidsepidemin.

Det menar unicef som i en global kampanj vill öka kunskapen om barnens situation och uppmärksamma deras behov.

Fram till år 2010 är ambitionen att fyra klart definierade mål ska uppnås med kampanjens hjälp:
• För att förhindra smittoöverföring från mor till barn ska 80 procent av alla gravida hivsmittade kvinnor få kunskap och rätt behandling.

• 80 procent av de smittade barnen ska få bromsmedicin och/eller så kallad cotrimoxazole, en billig typ av antibiotika som kan minska dödligheten för hivpositiva småbarn med 43 procent.

• Antalet ungdomar som lever med hiv ska minska med 25 procent genom kunskap om hur man skyddar sig mot smitta.

• 80 procent av de mest utsatta barnen som förlorat sina föräldrar i aidsepidemin ska få det sociala stöd och den hjälp de behöver.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun