Fredagen den 22 september 2023 - klockan 23:15
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Socialstyrelsen ska utreda insatser för hivpositiva barn


Hivaktuellt 2007-02-21

Med utgångspunkt i den nationella hivstrategin, proposition 2005/06:60, träffades i december en överenskommelse mellan staten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om riktlinjer och utgångspunkter för fördelningen av det anslag som budgeterats för de preventiva insatserna i landet för 2007.

Där finns bland annat anvisningar som särskilt gäller barn som är hivsmittade eller har anknytning till personer som är smittade. Det anges att bidrag ska ges till insatser för dessa barn i regionala projekt med riksintresse, som till exempel verksamheten Hivskolan vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge (se sid. 20). Det står också att frågan ska belysas ytterligare inför 2008 års överenskommelse.

När man nu ska se över hur de verksamheter av riksintresse som fått statligt bidrag hittills bidrar till att uppfylla den nationella hivstrategins mål och delmål behöver en del utredning göras. Där nämns särskilt det som görs för barn som är smittade och barn med anknytning till smittade personer, och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genom-föra en kartläggning och en analys av de insatserna.

Hela överenskommelsen mellan staten, Socialstyrelsen och SKL kan läsas på Socialstyrelsen webbplats www.socialstyrelsen.se/hivsti under rubriken ”För landsting och kommuner”.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun