Tisdagen den 3 oktober 2023 - klockan 19:35
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Samarbete mellan fackförbund:

Bok om aids för skolbarn


Pernilla Rönnlid 2007-08-29

En bok om hiv och aids, för skolbarn i Sverige och Zimbabwe.
En bok om hiv och aids, för skolbarn i Sverige och Zimbabwe.

Lagom till skolstarten kommer nu ”Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids”, en lättläst bok skriven av både barn och vuxna i Sverige och Zimbabwe. - Vi vill att barn och ungdomar i Sverige ska förstå att hiv och aids är ett stort problem i världen, säger Mia Viberg, låg- och mellanstadielärare i Fagersta och en av personerna bakom boken.

Det var 2003 som representanter från Vårdförbundet i Västmanland, ZINA (Zimbabwe Nurses’ Association), Lärarförbundet i Västmanland och ZIMTA (Zimbabwe Teachers’ Association) beslutade att arbeta fram en bok om hiv och aids för ungdomar och barn. Man tyckte att barn och vuxna, framför allt i Sverige, visste för lite och att det saknades läromedel och informationsmaterial om hiv och aids.

- Jag tror inte man kan blunda för det här längre, vi måste börja prata om det, säger Mia Viberg.

Representanter från de olika fackförbunden jobbat fram boken. Man sökte och fick pengar från LO-TCO Biståndsnämnd till produktionen. En arbetsgrupp från Zimbabwe har besökt Sverige och arbetsgrupper från Sverige har besökt Zimbabwe.

"En bok som behövs"
Mia Viberg har varit i Zimbabwe tre gånger, de två första för att samla material till boken, den tredje för att sammanställa den zimbabwiska versionen. Hon reste dit tillsammans med kollegan Marita Johannesson, specialpedagog i Västerås. De reste runt och besökte drabbade familjer, skolor och hiv/aidsprojekt. De tror båda att boken behövs.

- Om man frågar svenska barn om vad aids är så kan svaret bli ”ett teveprogram”. Men frågar du de zimbabwiska barnen så kan de berätta. De är mycket mer medvetna eftersom det är deras verklighet, säger Marita Johannesson.

”Jag är ett offer för aids, min mamma och pappa är döda. Jag går till kyrkogården när jag vill besöka mina föräldrar”. Orden är en liten flickas. När Mia Viberg och Marita Johannesson besökte skolor framförde eleverna dikter, sånger och pjäser på temat hiv och aids.

Aids är starkt närvarande för barn i Zimbabwe.
Bild:Pernilla Rönnlid
Aids är starkt närvarande för barn i Zimbabwe.

Både om svenska och zimbabwiska barn
I boken blandas fakta med dikter som barn har skrivit och berättelser från både Sverige och Zimbabwe. Berättelser om barn som har aids, som den om Greater som levt på gatan, men som räddats av sin halvbror, och den om Chipo som har svårt att orka gå den åtta kilometer långa vägen till skolan varje dag. Och om den svenske tonårskillen som mår bra eftersom han får sina mediciner. Ett avsnitt tar upp vilken hjälp ett hivpositivt barn får i Sverige. Boken är tänkt att användas i undervisningen i skolorna, både i Sverige och Zimbabwe.

- Man kan också använda den som en uppslagsbok om eleverna har frågor, säger Marita Johannesson. Idag tror jag många lärare säger att de inte vet eller uppmanar elever att själva ta reda på fakta på nätet.

På svenska, engelska och shona
”Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids” ges ut på både svenska/engelska och på shona/engelska. När Mia Viberg besökte skolor i Zimbabwe märkte hon att där fanns få läroböcker med bilder och färg.

- Vi har försökt att göra en bok som man vill titta i och använda. Det har varit viktigt för oss att göra en bok som kommer att märkas och som är vacker, säger Mia Viberg.

För att läsa mer om boken och beställa den, gå in på http://www.hivaidsbok.se

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun