Lördagen den 23 september 2023 - klockan 05:46
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Ny webbplats för unga hivpositiva


Hivaktuellt 2007-02-21


Unga som lever med hiv vet själva bäst vilka behov de har. Det är tanken bakom en ny webbplats, www.unghiv.se, som startat för att ta reda på vilket stöd de behöver.

I Sverige lever cirka 90 personer under 18 år med hiv. Det är en anonym grupp. Kunskapen om hur de har det är näst intill obefintlig. Men det ska det förhoppningsvis snart bli ändring på.

Genom att fylla i ett formulär kan unga hivpositiva berätta om vad de har för funderingar och vad som behöver göras för att underlätta deras situation.

För närvarande pågår kunskapsinsamlingen som bäst. Hittills har det kommit in ett antal blandade reaktioner och förslag både från hivpositiva och andra, till exempel från personer som lever tillsammans med en hivsmittad.
– Förhoppningen är att vi utifrån de erfarenheter, tips och idéer som kommer in ska kunna gå vidare med ett projekt riktat till hivpositiva ungdomar. Vi har också planer på att utveckla webbplatsen utifrån de behov som finns, säger Mikael Björk Blomqvist, handläggare på rfsl.

Redan nu vet man att unga hivpositiva har ett stort behov av att få träffa andra i samma situation. Många vittnar också om att livsutrymmet inskränks av omgivningens okunskap, skambeläggande och fördömande. Få vågar därför vara öppna med sin hivstatus.
– Det är avgörande att höja kunskapen om hiv, både om hur sjukdomen smittar och inte smittar, för att hivpositivas livskvalitet ska bli bättre, säger rfsu:s avgående generalsekreterare

Katarina Lindahl. Genom webbplatsen hoppas vi få veta mer om hur unga med hiv mår och vad de önskar för stöd.

Fotnot:

Bakom www.unghiv.se står RFSU, RFSL. RFSL Ungdom, Hiv-Sverige, Noaks Ark, Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting, Karolinska universitetssjukhuset och Kamratföreningen Oasen.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun