Söndagen den 3 december 2023 - klockan 04:23
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Startskott för handlingsplan mot klamydia


Gudrun Renberg 2007-02-21

Viveca Urwitz, chef för Enheten för hivprevention vid Socialstyrelsen.
Bild:Gudrun Renberg
Viveca Urwitz, chef för Enheten för hivprevention vid Socialstyrelsen.

Under två dagar i januari samlade Hivenheten och Smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen en blandad grupp preventörer från sjukvård, skola och frivilligorganisationer till en konferens i Sigtuna om klamydiasituationen. Den nya nationella hiv/sti-strategin sätter upp konkreta delmål för hiv, men inte för övriga sti, där klamydiaökningen är den största frågan. Behovet av en handlingsplan upplevs av många som stort.

Viveca Urwitz är sedan maj förra året chef för Socialstyrelsens hivenhet. Hon beskriver en del av bakgrunden till konferensen.
– Även om det förebyggande arbetet för övriga sti, och vissa blodburna sjukdomar har mycket gemensamt riktar det sig till olika grupper. Så en handlingsplan för klamydiaprevention behövs som komplement, och vi behöver ta ett samlat grepp. För det är inte är lätt att stoppa en epidemi som är så utbredd och samtidigt så osynlig. Att enheten för hivprevention kan arbeta tillsammans med Smittskyddsenheten i denna fråga är en viktig förutsättning för att kunna skapa en samlad handlingsplan, säger Viveca Urwitz.

Nödvändigt med samarbete
De 30-tal deltagarna var smittskyddsläkare, venereologer, gynekologer, forskare, kuratorer, verksamma vid Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, mans- och ungdomsmottagningar, skolor och frivilligorganisationerna rfsu och rfsl. När Hivaktuellt lyssnade runt vid de gruppdiskussioner som hölls var engagemanget stort, och alla verkade eniga om behovet av detta steg.
– Det här är jättebra, en viktig start för en strategi för hur vi gemensamt ska hantera klamydia. Det har inte funnits förut, vilket man kan tycka är konstigt för många andra länder har ju det. Och eftersom sexuell hälsa är multidisciplinär till sin natur måste vi bara samarbeta kring detta och resurserna finns – vi ska bara samordna dem. Där har Socialstyrelsen en viktig roll, säger Carina Bjartling, gynekolog och forskare i kvinnors reproduktiva hälsa vid Centrum för sexuell hälsa i Malmö.

Arbetet och diskussionerna skedde i workshopform, med en speciell projektplaneringsmetod som grund – lfa-metoden, eller Logical Framework Approach.

lfa används över hela världen som en av flera projektplaneringsmetoder, exempelvis av fn, Sida och eu. Centralt är att den är målstyrd, inte aktivitetsstyrd, och fungerar som instrument för målstyrd planering, uppföljning och utvärdering av projekt. Modellen ska användas flexibelt i dialog med alla intressenter, och i alla cykler av planeringen.

Allt i enlighet med modellen är projektet nu igång men långt ifrån färdigt.
– Målsättningen är att utforma operativa mål för klamydia och en handlingsplan. Arbetet ska nu fortsätta under 2007 i mindre delprojekt med olika inriktning utifrån det vi kom fram till i Sigtuna, säger Ann-Britt Thörn, Enheten för hivprevention, och projektledare för klamydiahandlingsplanen.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun