Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 23:25
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Vägledning vid hivbehandling


Gudrun Renberg 2007-02-21

Att leva med hiv betyder inte alltid medicinsk behandling. Men den som står inför att påbörja sådan, alternativt känner någon som gör det, kan ha många frågor och känna oro.

I en ny och helt omarbetad upplaga av ”Kombinationsbehandlingens ABC” ges vägledning i frågor om hivinfektion och medicinering. Förra utgåvan kom 1999, bara tre år efter bromsmedicinernas genombrott, och mycket har hänt på behandlingsfronten sedan dess.
Broschyren har ett tydligt patientperspektiv, och syftar till att stärka den hivpositives inflytande över och förståelse för sin behandling. Självklart kan boken inte ersätta läkarvård, utan utgör ett komplement.

”Kombinationsbehandlingens ABC” ges ut av RFSL och Posithiva Gruppen och kan beställas kostnadsfritt mot porto via RFSL på hivkansli@rfsl.se eller genom Posithiva Gruppen på pg@posithiva.gruppen.se

Den kan också läsas i sin helhet på RFSL:s webbplats, www.rfsl.se under Fakta/Hälsa/Leva med hiv.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun