Onsdagen den 6 december 2023 - klockan 22:57
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Unga stockholmare om sex


Gudrun Renberg 2007-02-21

Drygt 1 200 ungdomar mellan 14 och 29 år i Stockholms län svarade i höstas i den så kallade Lafa-barometern på en rad frågor om sex och sådant som hör till det. De flesta har goda kunskaper om hur hiv smittar och är motiverade att använda kondom. Men 14 procent tror fortfarande att hiv kan smitta via offentliga toaletter, och tio procent kan absolut inte tänka sig att använda kondom. Det var samma siffra för båda könen.

Kondomanvändningen är störst bland de yngre, 14–18-åringarna, där dock 60 procent ännu inte haft samlag.

P-piller är vanligare bland 19–24-åringarna. Av tjejerna svarade 43 procent att de föredrar kondom framför andra preventivmedel.

Ungdomarna svarade också på frågor om sexualundervisning. Hela 40 procent svarade att deras skolas sex- och samlevnadsundervisning inte berört frågor om homo- och bisexualitet.

Båda könen tyckte att skolan ska undervisa om preventivmedel och könssjukdomar, men fler killar än tjejer ville lära sig mer om sextekniker och fler tjejer än killar ville att det ska handla mer om relationer, övergrepp och trakasserier.

Lafa-barometern görs av Lafa (Landstinget förebygger aids) i Stockholms län, i syfte att förbättra preventionen i länet

Källa: Insikt 4/06

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun