Lördagen den 2 mars 2024 - klockan 21:10
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Svalt intresse för sprututbyte


Ewa Katarina Holbye 2007-02-21

Sedan halvårsskiftet 2006 har landstingen möjlighet att söka tillstånd för sprututbytesverksamhet. Men med undantag för de verksamheter som redan bedrivs i Malmö och Lund har ännu inte en enda ansökan kommit in till Socialstyrelsen.

För att minska spridningen av hiv och hepatiter har sprututbyte bedrivits på prov i Malmö och Lund sedan 1986 respektive 1987. Under de år försöket pågått har diskussionerna om för- och nackdelarna med att erbjuda intravenösa missbrukare rena sprutor och kanyler stundtals varit infekterade.

I april 2006 röstade dock riksdagen igenom lagen (sfs 2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler som trädde i kraft den första juli. Därmed står det landstingen fritt att själva avgöra om de vill införa sprututbytesverksamhet eller inte.

För att pejla inställningen har Hivaktuellt gjort en rundringning till några av landets landsting. Den visar att intresset överlag är svalt för att inte säga obefintligt.
Argumenten mot sprututbyte är tämligen samstämmiga. Grundinställningen är negativ, bland annat för att man anser att verksamheten skulle bidra till att legalisera missbruket.
– Jämfört med många andra länder har vi i Sverige en låg spridning av hiv bland narkomaner. Det bidrar till att frågan om sprututbyte ges låg prioritet, tror Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting.

Föreskrifter för sprututbyte på gång
Landsting som vill bedriva sprututbytesverksamhet ska ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen. Ett antal krav måste vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas.

I sin bedömning beaktar Socialstyrelsen bland annat resurserna för avgiftning och missbruksvård, hur samarbetet med andra aktörer i vården och socialtjänsten ska se ut samt hur verksamheten ska kvalitetssäkras.

Verksamheten ska bedrivas i samverkan med en infektions- eller beroendemedicinsk klinik. Personalen ska ha psykosocial kompetens och erfarenhet av arbete med missbrukare.

Tillstånd för sprututbytesverksamhet kan utfärdas för högst två år i taget. Förekommer missförhållanden kan tillståndet återkallas.

Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika ger detaljerade uppgifter om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitetssäkring och rapporteringsskyldighet. Föreskrifterna är under utgivning och kommer inom kort att finnas tillängliga på www.socialstyrelsen.se.


Fler intravenöst smittade i Stockholm
Smittspridningen i missbrukarkretsar ökar i Stockholm. Under 2005 smittades 20 personer med hiv via intravenöst missbruk. 2006 hade antalet nyupptäckta fall i gruppen ökat till 30 personer.
– Materialet är för litet för att man ska kunna tala om ett trendbrott säger biträdande smittskyddsläkare Ingela Berggren på landstingets smittskyddsenhet.
Innan en närmare analys gjorts vill hon låta det vara osagt om det handlar om en faktisk ökning eller om ökningen beror på att det så kallade mörkertalet minskat.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun