Onsdagen den 21 februari 2024 - klockan 07:13
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Övergripande tema:

Riskutsatta grupper


Gudrun Renberg 2007-02-21

Att avgränsa grupper är alltid i någon mån vanskligt och förenklande. En ung människa hör givetvis till gruppen ”ungdomar”, men kan förutom det vara också både invandrare, injektionsmissbrukare och homosexuell. Och så vidare.

Dessutom är det ibland svårt att definiera vem som tillhör vilken riskutsatt grupp.
Egentligen handlar det ju om risksituationer som alla människor någon gång kan hamna i, men som vissa befinner sig i oftare än andra på grund av olika omständigheter. Men i den nya nationella hivstrategin utpekas ändå vissa grupper som mer riskutsatta just på grund av kategorin – eller kategorierna – de främst kan anses tillhöra. De omständigheter de lever under kan vara likartade just ur hiv/STI*-synpunkt men kanske inte annars. Och många projekt i landet har sitt fokus på främst en aspekt av dessa olika mänskliga identiteter. Så vi har valt att i detta avskedsnummer ha detta som övergripande tema: Riskutsatta grupper.
Vi har genom reportage och intervjuer velat belysa både
något av situationen, samt en del av vad som görs, för några av dessa grupper: hivpositiva barn och unga, för flyktingar och invandrare, män som har sex med män, för hivpositiva och injektionsmissbrukare.

Artiklarna är placerade vid just den av dessa ”riskutsatta grupper” de tillhör, i egna underteman.

Det internationella spåret den här gången hör ihop med undertemat män som har sex med män, och vi skriver där om hivsituationen för gruppen i Frankrike – ett land som liksom flera andra västeuropeiska länder har en utveckling liknande den i Sverige, med ändrade och mer riskfyllda sexualbeteenden vilket lett till en ökning av flera sti och på en del håll även hiv.
Allt detta gjorde detta nummer ovanligt tjockt, trots att vi givetvis inte täckt alla perspektiv. Men eftersom Hivaktuellt i denna form inte kommer ut mer hoppas vi läsaren låter tidningen ligga framme i de månader det kanske tar att få tillfälle att läsa allt som känns intressant. Kanske blir det en tidning att återvända till.

Redaktören och Enheten för hivprevention vid Socialstyrelsen kommer förstås att finnas kvar. Det är därför alltid välkommet med synpunkter och information från våra nuvarande läsare, det finns personer som kan ta emot dem.

För kontakt, se redaktionsrutan.

*STI = Sexually transmitted infections, eller sexuellt överförbara infektioner. Exempel: klamydia, gonorré, syfilis.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun