Söndagen den 3 december 2023 - klockan 04:50
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Hiv som rättighetsfråga


Gudrun Renberg 2007-02-21

Hiv ska nu finnas med i allt utvecklingssamarbete på Sida, enligt regeringsuppdrag. All verksamhet måste i dag utformas från en hivanalys eller ett hivförebyggande perspektiv.

Bland annat hur detta förändrar Sidas och dess samarbetsorganisationers arbete beskrivs i skriften ”Gör hiv till en rättighetsfråga”, utgiven av Forum Syd – en samverkansorganisation för svenska organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete.

Med en analys av maktstrukturer och socioekonomiska förhållanden i centrum, beskrivs epidemin som en fråga om samhällsutveckling och mänskliga rättigheter.

Skriftens målsättning är att stärka och utveckla Forum Syds och enskilda organisationers arbete med hiv och aids i sitt utvecklingssamarbete. Här diskuteras de utmaningar som epidemin för med sig för det civila samhällets demokratisering underifrån, där kvinnor och män tillåts ta kontrollen över sina liv och utöva sina mänskliga rättigheter. Fokus är världen utanför Sverige, men man betonar vikten av att svenska organisationer arbetar med attityder och kunskapsinhämtning också i Sverige, där mycket arbete återstår att göra.

Skriften tar tydlig ställning för sexualupplysning och fattigdomsbekämpning som viktiga delar av kampen mot hivepidemin, och tar avstånd från de religiösa, fundamentalistiska inriktningar och den värdekonservativa politik företrädd av exempelvis Bushadministrationen och Vatikanen, som man menar till exempel motarbetar sexuella rättigheter för kvinnor och homosexuella.

”Gör hiv till en rättighetsfråga” kan beställas på forum.syd@forumsyd.org

Tipsa en vän Skriv utSök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun