Onsdagen den 21 februari 2024 - klockan 06:46
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Noaks Ark föddes i en förtvivlad situation


Åsa Lekberg 2007-02-21

På Noaks Ark talar man om tiden före och om tiden efter – bromsmedicinerna. I samma takt som kombinationsmediciner mot hiv har utvecklats har stiftelsen Noaks Arks verksamheter förändrats. Nu fyller Arken i Stockholm 20 år och läkaren och verksamhetschefen Jan-Olof Morfeldt tittar tillbaka och blickar framåt.

Tillsammans med en handfull andra läkare tog Jan-Olof Morfeldt initiativet till att öppna Noaks Ark för 20 år sedan. Han hade sedan en tid tillbaka jobbat på Venhälsan i Stockholm, där han upptäckte några av de första fallen av hivinfektion.
– Unga män kom med symptom som svullna lymfkörtlar och vi visste att det kunde vara ett tecken på smitta, men vi hade inget att erbjuda, varken kunskap, mediciner eller hopp. Vi hade ens inte ett rum för samtal, så jag fick göra i ordning en liten skrubb där man tvingades att leverera budskap om döden. Under denna tid var det så många som dog. Personligen miste jag 40–50 vänner – situationen var förtvivlad, berättar Jan-Olof Morfeldt.
Tillsammans med sina kollegor insåg han att hivepidemin skulle kräva resurser på lång sikt.

Kunskap, stöd och vård
Den ordinarie sjukvården hade stora svårigheter att på egen hand axla de behov som hivepidemin skapade, och därför fick den nybildade föreningen Noaks Ark ekonomiskt anslag från Aidsdelegationen för att öppna verksamheten 1986. Noaks Ark blev kanske den viktigaste plattformen utanför sjukvården för stöd till de drabbade och för utbildning/information till allmänheten.

Samma år som Noaks Ark öppnade lanserades en nationell informationskampanj över landet med ett telefonnummer till Noaks Ark för allmänheten att ringa. 20 telefonlinjer installerades på Noaks Ark. Trycket var enormt, säger Morfeldt.
Människor började strömma till Arken. Både de som var personligt drabbade men också andra som ville hjälpa till.

En av Noaks Arks kärnverksamheter byggdes upp: basutbildning för volontärer.
De som sökte sig till verksamheten blev erbjudna utbildning för att därefter kunna jobba som volontärer, både på Noaks Ark men också med information till allmänheten. Genom utbildningen ville man skapa en gemensam värdegrund för hiv och smittskydd. Personal som själva var hivinfekterade anställdes för att ta emot andra drabbade och för att ge stöd via telefonjouren.

En annan betydelsefull verksamhet på Noaks Ark var gästhemmet. Gästhemmet fungerade som en mellanvårdsenhet för aidssjuka. De som var för friska för att vara på sjukhuset men för sjuka för att vara hemma fick flytta in på gästhemmet. Där erbjöd man inte någon medicinsk behandling men aidssjuka fick möjlighet att vistas i en hemliknande miljö bemannad av personal 24 timmer per dygn.
– Gästhemmet var hjärtat i vår verksamhet. Att få komma dit och vara med andra och känna gemenskap betydde oerhört mycket för de aidssjuka. Tanken var inte att det skulle bli en plats att dö på. Men många önskade att få dö där och några gånger gick en sådan önskan att uppfylla, säger Jan-Olof Morfeldt.

Noaks Ark i dag
Jan-Olof Morfeldt menar att i samma takt som kombinationsmedicinerna mot hiv har utvecklats har verksamheten på Arken förändrats. Eftersom allt färre insjuknade i aids och gästhemmet inte längre fyllde en funktion så avvecklades det 2002.

För tre år sedan flyttade man till nya lokaler och Noaks Ark arbete handlar fortfarande om att bidra till en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser. De erbjuder stöd till människor som har hiv, aidssjuka och närstående och också producerar informationsmaterial.

Kunskap och stöd går hand i hand.
Sedan 1987 utgör Noaks Ark basen för Svenska Röda Korsets engagemang mot epidemin och deltar i Internationella Röda Korsets arbete mot den globala hivepidemin. Noaks Ark tar emot studiebesök och anlitas för utbildning och handledning både i Sverige och i andra länder.

Regelbundna verksamheter på Noaks Ark
• Aidsjouren: Nationell telefonrådgivning där man svarar på frågor om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.
• Stödlinjen: I samarbete med Hiv-Sverige (före detta RFHP). Hit kan hivpositiva ringa för att prata om sin livssituation med andra som är hivpositiv.
• Samtalsgrupp för hivpositiva gaykillar: Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation.
• Stödsamtal med terapeuter: Möjlighet att boka tid med egna terapeuter. Där man arbetar utifrån kognitiva metoder.
• Massage: Upp till två gånger i veckan erbjuds massage.
• Jobbstudio: Hivpositiva får hjälp med att söka arbete eller studier.
• Öppet Hus: För hivpositiva och närstående är det inte nödvändigt att boka tid eller invänta särskilda aktiviteter. De är alltid välkomna till Noaks Ark.

Noaks Ark-föreningar finns även i Luleå, Gävle, Växjö, Malmö och Helsingborg.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun