Onsdagen den 4 oktober 2023 - klockan 11:46
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Interaktiva filmer för skolan:

"Hiv hotar det hållbara samhället"


Löfstedt Maria 2007-09-28

Otrohet och oskyddat sex. Obekväma känslor inför kondom. Obstinata tonåringar som inte vill göra som de vuxna säger. Men också hiv som ett hot mot klimatet och samhället. Dessa högst globala teman finns i filmproduktionerna på dvd:n Point Of View, resultatet av ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika.

2000 dvd-filmer distribueras just nu till skolor, föreningar och ungdomsmottagningar via ungdomsföreningen Streets, studieförbundet Sensus, RFSU och Brown paper Studios i Sydafrika. Dvd:n består av två interaktiva spelfilmer om sexualitet och baseras på manus skrivna i Sverige och i Sydafrika. Det finns även en dokumentärfilm om hiv och aids i de båda länderna. Till filmerna hör ett omfattande metodmaterial som förutom på dvd:n finns att ladda ner på webbplatsen povproject.com.
Initiativet kom från föreningen Streets, som tillsammans med teatergruppen Brown Paper Studios i Kapstaden har bedrivit ett informationsprojekt om hiv/aids. Streets är en Stockholmsbaserad grupp som har spelat in dels en sydafrikansk spelfilm, dels fem sekvenser spelfilm med svenska ungdomar i Sverige utifrån olika teman. Båda dessa filmprodukter finns med svensk respektive engelsk text på dvd:n.

Hiv är en infrastrukturell samhällsfråga
Dokumentärfilmen är ett resultat av ett annat projekt som är ett samarbete mellan Sensus och Ungdomsmottagningen i Västra Götalandsregionen. Den heter Längtan till livet – our point of view och ingår i projektet Längtan till livet.
– Syftet med filmen är att visa att hiv är ett hot mot en hållbar utveckling; det är inte ”bara” en fråga om individuella tragedier utan i allra högsta grad en infrastrukturell samhällsfråga av globala mått. Målgruppen är ungdomar och budskapet är: skydda dig – använd kondom – för din egen och andras skull. Den har med aspekter kring alla föräldralösa barn, brist på välutbildad arbetskraft och utgifter för sjukvård som dränerar samhällsekonomin, säger Carina Larusson, ansvarig för projektet på Sensus.
Vi får i dokumentärfilmen komma nära flera personer. En kvinna som lever öppet med hiv i Sydafrika, en svensk man som smittades av sin första relation men vill vara anonym. Ett par som pratar ogenerat om sin motvilja mot kondom, och en kille som varit otrogen mot sin tjej massvis av gånger men som kommit på bättre tankar. En rektor och en människorättsjurist talar om hur hiv påverkar det sydafrikanska samhället, med många föräldralösa barn och mycket prostitution. När de fattiga jordbrukarna dör i Sydafrika flyttar de efterlevande ofta in till städerna, och trycket på den urbana miljön ökar.
De nära porträtten interfolieras av kalla fakta om epidemins utbredning och smittvägar.
Fokus ligger även på globaliseringen som sker via det ökande resandet. ”We live in a small globe now”, säger rektorn och två danska backpackers talar om sin syn på hiv kopplat till nya resvanor.

- Det är jättebra att den här filmen kommer nu, eftersom det varit så tyst om hiv och aids, säger Charlie Buyondo, verksamhetsansvarig för föreningen Unplugged.
Bild:Maria Löfstedt
- Det är jättebra att den här filmen kommer nu, eftersom det varit så tyst om hiv och aids, säger Charlie Buyondo, verksamhetsansvarig för föreningen Unplugged.

Filmen tillsammans med värderingsövningar
Ungdomskonsulent Charlie Buyondo var en i den månghövdade publiken när filmen premiärvisades på Frölunda kulturhus. Där var också personal från ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen. Förutom att se filmen fick man också pröva på att göra värderingsövningar som Fyra hörn under Kristina Gows ledning. Hon har skrivit ett metodmaterial om hiv och ungdomar och är leder ofta utbildningar i ämnet.
– Det är jättebra att den här filmen kommer nu, eftersom det har varit så tyst om hiv och aids ett bra tag, säger Charlie Buyondo, verksamhetsansvarig i föreningen Unplugged (www.unpluggedgbg.com ), och med uppdrag att jobba med dessa frågor i Göteborgs stad.
Han berördes mest av att två av de sydafrikanska tjejerna kunde prata så utan vidare om hiv och sexualitet. Med sin kännedom om den afrikanska kontinenten (han kommer själv från Uganda) så poängterar han att det inte är så vanligt att man är öppen. Mycket är fortfarande tabu kring de här frågorna.

Viktigt ta ungdomar på allvar
Charlie Buyondo tror mycket på ”peer-to-peer education" – på svenska närmast "utbildning av like" och "like utbildar like" – att de som tillhör samma åldersgrupp eller har samma sociala ställning utbildar varandra. Detta såg han ett exempel på i filmen med killarna som pratar med varandra om otrohet och oskyddat sex.
En av Charlies käpphästar är att man måste ta ungdomars skepsis mot kondomanvändning på allvar. Att våga prata om hur kondomen kan vara del i hela sexakten på ett lekfullt sätt är en väg att gå.
Humor och att man inte moraliserar var andra ingredienser han fäste sig vid i filmen.
– Och att ”stackars dem där i Afrika” snart kan bli ”stackars oss”, tyckte jag framgick tydligt. Det här angår oss också, det tror jag ungdomarna som ser filmen kommer att tänka, säger han.


Fakta Point Of View
Interaktiv dvd om hiv/aids och ungdomars sexualitet och val. Produktionen består av flera kortfilmer som behandlar ämnena i såväl Sverige som i Sydafrika och riktar sig främst till skolor och ungdomsmottagningar som underlag för diskussion och till exempel värderingsövningar. Projektet sker i samarbete med teatergruppen Brown Paper Studio i Kapstaden, producent Josefin Lindberg (Streets) och Anders Carborg (Explosiv Film) samt musikern och aktivisten Behrang "Rap-Tor" Miri (Gatans Röst & Ansikte). Finansieras av bl a Ungdomsstyrelsen och GR Utbildningar. Beställare Sensus Studieförbund. Producent Linda Skjevik Filmproduktion. Läs mer på: http://www.povproject.com/

Filmen kan beställas gratis från RFSU: s webbshop http://rfsu.webshop.strd.se/

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun