Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 03:33
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


MEDICINSK KRÖNIKA

Framtiden börjar nu


Lars Moberg 2007-02-21

Lars Moberg är infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, samt författare och redaktör för tidskriften Perspektiv på hiv.
Bild:Gudrun Renberg
Lars Moberg är infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, samt författare och redaktör för tidskriften Perspektiv på hiv.

När Peter Piot, som är chef för UNAIDS, i november 2006 som vanligt inför World AIDS Day redovisade siffror på hivepidemins utveckling, var det inte några uppmuntrande saker han hade att säga. Preventionen är inte effektiv nog, och inte tillräckligt många som behöver behandling har fått det. Större ansträngningar behöver göras. Med andra ord: samma budskap som vi hört tidigare.

Med detta väl sagt – och det måste sägas för det är sant och riktigt – så finns det saker och ting att glädjas åt och hoppas på. Även om vaccin och botemedel mot hiv syns avlägsna, sker hoppfulla saker när det gäller behandling och även när det gäller forskning om det medicinska preventionen, som framför allt mikrobicider.

På behandlingsfronten har vi – förutom ett antal läkemedel med samma verkningsmekanismer som tidigare använts men med effekt även mot resistenta virusstammar – nu fått mediciner med nya verkningsmekanismer. Jag ägnar mig här endast åt dessa även om de gamla också har stor betydelse.

Läkemedel med ny verkningsmekanism är de som hindrar hiv från att ta sig in i celler och infektera dem och ämnen som hindrar att hiv bygger in sin arvsmassa i cellerna. Om ett sådant preparat, T20, har jag tidigare skrivit i Hivaktuellt. Det läkemedlet måste injiceras två gånger dagligen i underhudsfettet. Nya preparat som bygger på samma princip är under utveckling och de kan injiceras en gång i veckan eller kanske rentav en gång varannan vecka. I tablettform finns nu CCR5-hämmare, som hindrar hiv att utnyttja en av de båda co-receptorer som hiv behöver använda tillsammans med CD4-receptorn. Utan att binda till två olika ytstrukturer på infekterbara celler kan inte hiv ta sig in och infektera cellerna.

Om hiv inte kan bygga in sin arvsmassa i celler som viruset tagit sig in i, blir cellerna inte infekterade. Denna process kallas integration och läkemedlen kallas därför integrashämmare. De har mycket kraftig virushämmande effekt men måste givetvis ges tillsammans med andra läkemedel.

Mikrobicider ska också hindra hiv från att ta sig in i celler som finns i könsorganens slemhinnor. De ska appliceras preventivt i slidan eller ändtarmen och skydda celler som hiv kan infektera från att smittas. Eftersom kvinnor på många håll i världen, kanske de flesta håll, ofta saknar möjlighet att få sin partner att använda kondom eller kräva trohet i äktenskapet, är mikrobicider särskilt viktiga som medel för kvinnor, så att de själva kan ta kontroll över sin sexuella hälsa.

Under 2007 startar ett antal stora studier för att under-söka effekt och säkerhet hos några olika mikrobicider. Om de visar sig ha tillräcklig skyddseffekt kommer sannolikt mikrobicider att finnas tillgängliga om fyra, fem år. Under tiden hinner många fler smittas.
Nu i februari har ett par studier av ett av preparaten stoppats, men det finns ändå god anledning att tro att det på sikt ska lyckas. Många andra studier fortsätter som planerat.
För att den kraftigt ökade tillgängligheten av hivmediciner på senare år ska göra nytta där den behövs måste de som är smittade känna till sin status. Men endast cirka 10 procent
av de smittade i världen totalt tros veta om det! I EU är det kanske 25 procent. Därför måste hivtestning erbjudas generöst till alla. Med vittspridd testning kan hivbehandling också påverka spridningen av hiv. Likaså ökar testbenägenheten när tillgången till behandling ökar så då skapas en god cirkel.

Och dessa saker behöver vi inte vänta flera år på, detta kan göras nu! I kombination med mikrobicider när de sedan kommer kan den epidemidämpande effekten av behandlingen bli ännu mycket större.

Efter ett drygt kvartssekel med hivepidemin skulle världen verkligen behöva ett genombrott för behandling och för
prevention.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun