Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 20:01
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


En kommunikationstrategi kommer under året


Hivaktuellt 2007-02-21

Med anledning av hivanslagets organisatoriska flytt från Folkhälsoinstitutet till Socialstyrelsen och den nya nationella hivstrategin, uttryckt i proposition 2005/06:60, kan tidningen Hivaktuellt inte fortsätta ges ut i sin nuvarande form.

I strategin står att en övergripande kommunikationsplan ska tas fram och det arbetet är nu i full gång men inte klart. Vad som kommer i framtiden när det gäller kommunikation och information från Enheten för hivprevention kan vi alltså inte säga än.

För närvarande arbetar Nordisk kommunikation på Socialstyrelsens uppdrag med att ta fram ett underlag för kommande beslut. Under vintern undersöker de hur kommunikationen i dag fungerar med de riskutsatta grupperna, genom bland annat intervjuer med olika aktörer.
– Vi vill veta hur kunskaper, attityder och motivation till säkrare beteenden hos riskutsatta grupper ser ut i dag, hur kommunikationen sker nu och vilket stöd aktörerna behöver för att lyckas med sin kommunikation, säger Karin Tell vid Nordisk Kommunikation.

Med den kunskapen som underlag kommer de tillsammans med Enheten för hivprevention vid Socialstyrelsen och olika aktörer att utarbeta en kommunikationsplan, eller kommunikationsstrategi som det ofta kallas. En stor del av arbetet för att ta fram en sådan kommer att ske i workshopform.

Syftet med en kommunikationsplan är förstås att förbättra preventionen.
– Hiv/STI-preventionen handlar väldigt mycket om att försöka förändra människors sexuella beteenden så att de blir säkrare. Kommunikationsstrategier gör man för att analysera vad människor behöver för kunskaper och budskap, och vilket stöd aktörerna behöver för att kunna göra detta, säger Viveca Urwitz, chef för Enheten för hivprevention.
– Mycket av de här budskapen och stödet förmedlas genom kommunikation, som kan vara personlig information eller informationsinsatser, kampanjer, utbildning eller dylikt. Det gäller då att välja kanaler för det här, avsändare och personer som är rätt för målgruppen.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun