Onsdagen den 21 februari 2024 - klockan 07:18
Förstasidan
Artiklar

  Nästa »


Hivaktuellt.se lägger ned

Papperstidningen Hivaktuellt försvann i våras. Nu slutar Hivaktuellt.se också att vara aktiv. En tid finns sidan uppe men kommer inte att uppdateras med nyheter och annan bevakning. För aktuell information från Socialstyrelsen rörande hiv och STI gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats

Läs mer
Interaktiva filmer för skolan:

"Hiv hotar det hållbara samhället"

Otrohet och oskyddat sex. Obekväma känslor inför kondom. Obstinata tonåringar som inte vill göra...

Läs mer

Hivrådets ordförande blir handelsminister

Nationella hivrådets ordförande Ewa Björling (m) har utnämnts till handelsminister. I och med det...

Läs mer
Forskare vid workshop i Stockholm:

Nya teorier om orsaker till klamydiaökningen

Den stora klamydiaepidemin i västvärlden på senare år kan bero mer på antibiotikabehandling än på...

Läs mer
Samarbete mellan fackförbund:

Bok om aids för skolbarn

Lagom till skolstarten kommer nu ”Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids”, en...

Läs mer

Rätt metoder kan minska hivspridning

Centrum för sexuell hälsa läggs inte ned

Rekordmånga ville hivtesta sig

Sport årets tema

Uppmärksammad klamydiasatsning

Fältarbete mot könssjukdomar

Oroande ökning av hiv första halvåret 2007

Större risk att få hiv än någonsin

Stor ökning av hiv bland homosexuella män i år

”Vi ökar satsningarna på reproduktiv hälsa”

Utmärkt arbete för hivpositiva barn och ungdomar

”Hellre resultat än prat”

Unga narkomaner sprider hiv

Manlig omskärelse omdiskuterad strategi mot hiv

"Vårdpersonal kan för lite om hiv"

Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun