Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 16:22
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Dramatisk klamydiaökning hittills i år


Gudrun Renberg 2007-03-14

Enligt färska siffror från Smittskyddsinstitutet ökar klamydia dramatiskt i januari och februari jämfört med samma period förra året. Det handlar om en nära fyrtioprocentig ökning, där ökningen under föregående år för samma period legat på några procent.

Januari brukar vara en jämförelsevis lugn månad när det gäller klamydia, men så inte i år enligt ny statistik från Smittskyddsinstitutet. Också februari visar mycket höga siffror.
Ökningen gäller hela landet, men det är framför allt några landsting som sticker ut med en särskilt stor ökning – till exempel Dalarna som i januari detta år hade 264 fall jämfört med 49 förra januari, en över 500-procentig ökning. Också Södermanland ökar mer än genomsnittet med 161 fall i januari 2007 mot 81 fall samma månad förra året, en nästan 200-procentig ökning.
För hela landet är januarisiffran i år 3410 fall mot 2500 fall förra året. I februari upptäcktes i år 3520 fall, men 2515 förra året – en 40-procentig ökning.
Klamydia är den STI – könssjukdom – som ökat mest under den senaste tioårsperioden, och då framför allt bland unga, 15-24 år. Ökningen har dock snarare legat på mellan tre och elva procent och år 2006 innebar som helhet en procentuell minskning jämfört med 2005.
- Vi kommer inte att analysera de här siffrorna än, det är för kort period för att dra några slutsatser. Men vi tror att det som hänt är att bättre analysmetoder gör att fler fall upptäcks, säger Inga Velicko, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.
Den nya diagnostiken infördes efter att en muterad variant av klamydiabakterien upptäcktes hösten 2006 i Halland (se artikel i Hivaktuellt 3-4/2006). Med de gamla metoderna kan så många som 30-40 procent av de faktiska fallen ha missats.
Om hypotesen stämmer kan den verkliga helårssiffran för klamydia 2006 varit över 40 000 fall i stället för de kända 32 515.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun