Torsdagen den 30 juni 2022 - klockan 03:35
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Budgetpropositionen:

Storstadspengar slås ihop med övrigt hiv/STI-anslag


Martina Junström 2005-09-26

Regeringen vill sluta öronmärka storstädernas särskilda anslag för insatser mot hiv. I fortsättningen ska alla pengar till arbete mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner administreras ur ett samlat anslag.

Enligt förslaget i höstens budgetproposition förs det så kallade storstadsbidraget över till en gemensam pott för alla svenska insatser mot hiv och sexuellt överförda infektioner, STI. Tidigare har 90 miljoner kronor årligen delats ut direkt till Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalands läns landsting via Finansdepartementet.
- Orsaken är att vi vill ha bättre möjligheter att utvärdera vad pengarna går till. Det är något som även riksdagen har efterlyst, säger Stefan Karlsson, kansliråd på Socialdepartementet.
Hur anslagen kommer att fördelas i fortsättningen ska regeringen komma överens om med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Enligt budgetförslaget bör större delen av bidraget även i fortsättningen gå till storstäderna. Förhandlingarna med landsting och kommuner kan inte slutföras förrän riksdagen fattat beslut om statsbudgeten i december. Men verksamheter som LAFA, landstinget förebygger aids, i Stockholm, ska inte behöva leva i ovisshet om framtiden längre än nödvändigt, menar Stefan Karlsson:
- Vi är medvetna om att det behövs ett beslut så fort som möjligt.
Vilken myndighet som i framtiden kommer att fördela de sammanslagna anslagen kommer att klargöras i den proposition om samhällets insatser mot hiv/STI som regeringen avser att lägga fram den 27 oktober i år. I utredaren Anders Miltons betänkande som ligger till grund för propositionen föreslås att huvudansvaret för insatserna ska ligga på Socialstyrelsen, men att huvuddelen av anslaget ska administreras av Statens Folkhälsoinstitut, FHI. Hittills har Folkhälsoinstitutet haft hand om de pengar som delas ut till landsting och kommuner utanför storstadsregionerna. Förra året uppgick det anslaget till 64 miljoner kronor.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun