Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 20:17
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Fakta om hiv i Sverige och i världen


Gudrun Renberg 2006-11-24

Hiv ökar i världen och i dag beräknas 39,5 miljoner leva med hiv. Under 2006 fick smittades ytterligare 4,3 miljoner människor, varav 65 procent lever i Afrika söder om Sahara. I Sverige lever drygt 4000 personer med hiv. Över 300 fick diagnosen 2006.

Totalt har 7 400 HIV-fall rapporterats i Sverige 1985-november 2006, varav 2 086 har fått aidsdiagnos. Ca 1 920 personer har anmälts avlidna. Därtill kommer ett större antal personer som inte längre är bosatta i Sverige.

I dag lever uppskattningsvis drygt 4 000 personer med hiv i Sverige. Det är fler än hittills, tidigare och beror på att dödligheten efter 1995 minskat, till stor del på grund av nya behandlingsmetoder (så kallade bromsmediciner).

Under 2006 till och med november har 311 nya fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet (SMI) jämfört med 336 samma period föregående år. Nedgången beror framför allt på att antalet personer smittade före invandring till Sverige har minskat sedan föregående år.

Antalet personer smittade i Sverige är relativt oförändrat men en liten ökning har skett bland män som har sex med män.

Hiv är fortfarande inte vanligt bland yngre människor i Sverige, men den ökade spridningen av klamydia under det senaste decenniet bland ungdomar tyder på en hel del osäker sex. Detta skulle kunna starta en hivspridning också bland unga, om viruset kommer in i gruppen.
Korta fakta om hiv och aids i Sverige och i världen

Antal som lever med hiv
I Sverige: drygt 4000 personer
I världen: ca 39,3 miljoner

Antal som fått hiv 2006
I Sverige t o m 23 nov 311 personer
I världen ca 4,3 miljoner (varav 65 procent i södra Afrika)

Döda i aids 2006
I världen 2,9 miljoner

Källa: Smittskyddsinstitutet, UNAIDS

Läs mer om den svenska situationen på www.smittskyddsinstitutet.se
Läs mer om den globala situationen på www.unaids.org

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun