Torsdagen den 30 juni 2022 - klockan 03:51
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


UNAIDS rapport:

Fyra miljoner nya hivinfektioner – igen


Gudrun Renberg 2006-11-24

Veckan före Världsaidsdagen kom UNAIDS med sin biennala rapport: AIDS Epidemic Update. Drygt 39 miljoner människor beräknas leva med hiv världen runt – 4,3 miljoner nya människor tros ha fått infektionen detta år. Förra året var det 4,1 miljoner. Hälften av dem är ungdomar. Trots vissa ljuspunkter på senare år som ökad tillgång till behandling, är situationen djupt allvarlig. Fler får hiv och fler dör av aids än vad prevention och behandling hinner med.

- Det är oroande. I många länder ökar hivspridningen snabbare än vad insatserna hinner med. Vi måste intensifiera livräddande preventionsinsatser samtidigt som vi utökar behandlingsprogrammen, säger UNAIDS-chefen Peter Piot.
Inte i någon region minskar antalet människor som lever med hiv, delvis på grund av att fler nu överlever till följd av behandling. Men att över fyra miljoner människor världen över blir nysmittade trots att kunskapen om hur hiv överförs och vad man kan göra för att förhindra ytterligare spridning är stor, beror till stor del på att inte tillräckliga resurser tillförs och att de ofta satsas fel - men framför allt för att en rad komplexa sociala, kulturella och ekonomiska faktorer samverkar och blir drivande när det gäller hivspridningen.
- Att förstå epidemin och dess drivkrafter, såsom ojämlikhet mellan män och kvinnor och homofobi, är helt fundamentalt för att på längre sikt kunna bekämpa aids. Insatserna måste inte bara ökas dramatiskt, de måste också vara strategiska, fokuserade och uthålliga för att försäkra oss om att resurserna når dem som behöver det mest, säger Peter Piot.

Program når inte särskilt riskutsatta
UNAIDS-rapporten visar till exempel att hiv ökar bland män som har sex med män i länder som Kambodja, Kina, Indien och över Latinamerika. Men de flesta nationella program mot hiv/aids riktar sig inte till denna grupps speciella behov.
I södra Afrika fortsätter hivspridningen unga flickor och kvinnor, som av både biologiska och sociala skäl är särskitl utsatta, och rapporten understryker behovet av fortsatt och utökad satsning på dem.
UNAIDS-rapporten visar också att i många länder är kunskaperna om säker sex och hivöverföring mycket låg. Även i länder med hög förekomst som till exempel Sydafrika och Swaziland tror en hög andel av befolkningen att de inte löper risk att smittas.

Läs hela UNAIDS-rapporten på
www.unaids.org

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun