Torsdagen den 30 juni 2022 - klockan 02:23
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Aidskonferensen i Toronto:

FN-ledare kritiserar Sydafrikas regering för sin aidspolitik


Gudrun Renberg 2006-08-18

En konstinstallation utanför aidskonferensens entré. Tillsammans bildar bilderna på vitt och rött papper aidssymbolen.
Bild:Gudrun REnberg
En konstinstallation utanför aidskonferensens entré. Tillsammans bildar bilderna på vitt och rött papper aidssymbolen.

FNs sändebud för aids i Afrika, Stephen Lewis, skrädde inte orden när han i sitt tal på aidskonferensens avslutning talade om den sydafrikanska regeringen. - Den sydafrikanska regeringen är den enda i Afrika som jag besökt de senaste fem åren som fortfarande är helt ansvarslös och utan framtidsvyer när det gäller behandling. Det är den enda regering i Afrika som fortsätter att yttra totalt verklighetsfrämmande teorier om aids. Mellan sexhundra och åttahundra människor dör dagligen av aids i Sydafrika. Landets regering bär ansvar för många av dem.

Den enorma internationella aidskonferensen avslutades med en rad tal och underhållning på fredagen. Detta efter fyra intensiva dagar av plenarier, seminarier, workshops, med mera, om hiv och aids ur en rad perspektiv. Närmare 24 000 delelegater från hela världen har samlats här.
Stephen Lewis tog bladet från munnen och väckte ett enormt jubel med sin kritik av Sydafrikas regering. Om hans kritik kommer att få någon större effekt vet han inte, men han är tveksam. 
Inte heller tror han att FN kan påverka i någon högre grad.
- Detta är inte en regering som är särskilt mottaglig för kritik utifrån, säger Lewis till Hivaktuellt.
Lewis har sedan ett år tillbaka blivit något av en persona non grata i Sydafrika efter att i sin bok ha levererat likandne kritik mot det sydafrikanska ledarskapet. Lewis har begärts på en ursäkt, vilket han vägrat.
Sydafrikas president Mbeki har väckt mycket uppståndelse och kritik för att bland annat ha sagt sig inte tro att aids är en följd av hiv. Hälsoministern i landet rekommenderar vitlök och örter mot aids.
Ingen annan FN-ledare har så skarpt kritiserat Sydafrika förut, enligt Lewis. Han understryker också att han talar i eget namn, inte i FNs.
Stephen Lewis tog i sitt tal upp en rad punkter han menar är essentiella för kampen mot aids, och framhöll med kraft kvinnors situation som central för att få slut på epidemin. Han talade också om våld mot kvinnor.
- Det är en otäckt dödlig business, dettra kvinnoförtryck som finns i så många länder i världen.
För att få fart på förändringsprocesser som leder till jämställdhet mellan könen, vill Stephen Lewis inrätta ett internationellt organ för kvinnor, med "mycket pengar och personal".

Andra som talade vid avslutningen var svenske Anders Nordström, tillförordnad WHO-chef. Nordström ringade in tre områden att arbeta med för att minska hivspridningen: Pengar, läkemedel, och sjukvårdspersonal.
Det råder en enorm brist på utbildad sjukvårdspersonal i Afrika, och detta har varit en stor fråga på konferensen.
- Fler människor har registrerat sig till denna konferens än det finns läkare i östra och södra Afrika, sade Anders Nordström

Hivaktuellt kommer att rapportera mer genomförligt om vad som togs upp på Torontokonferensen i den tidning som kommer ut i början av oktober.

Nästa stora internationella aidskonferens av detta slag kommer att hållas i Mexiko sommaren 2008.

Tipsa en vän     Skriv utSök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun