Torsdagen den 30 juni 2022 - klockan 02:59
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Hivvaccinförsök i Sverige


Martina Junström 2004-09-20

Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm söker nu personer som är intresserade av att delta i ett test av ett nytt förebyggande vaccin mot hiv. Om Läkemedelsverket ger klartecken till försöket kommer undersökningen att sätta igång redan i höst och hålla på i drygt ett år.

- Det vaccin som nu ska testas kommer inte att kunna hindra själva infektionen, men däremot hoppas vi att det ska skydda mot sjukdom och utvecklingen av aids, säger Eric Sandström, professor och medicinskt ansvarig för projektet.
Vaccinet som nu ska testas är anpassat för de virusvarianter som finns i Afrika, där vaccin sannolikt är den enda möjligheten att få bukt med hivepidemin. I området söder om Sahara lever sextio procent av världens hivsmittade. Där finns varken pengar eller organisation tillräckligt för att motverka konsekvenserna av hivepidemin med andra preventiva metoder och bromsmediciner.
Svenska forskare har i snart tjugo år samarbetat med och utbildat forskare i Tanzania i det så kallade TANSWED-programmet, för att hitta ett verksamt skydd mot hivsmittan. Det vaccin som nu ska prövas är utvecklat i ett forskningsprojekt som leds av Britta Wahren, professor i virologi vid Smittskyddsinstitutet.
Att ett vaccin som först och främst är tänkt att fungera i Afrika först testas på friska personer i Sverige beror på att nya vaccin måste testas i flera omgångar. Först i djurförsök. Sedan prövas vaccinet av etiska skäl i mindre skala i det land där det har utvecklats för att forskarna ska kunna visa att det är ofarligt och utan biverkningar. Det är ett sådant försök som nu ska inledas på Södersjukhuset, ett så kallat fas I-försök. Om det slår väl ut kan vaccinets skyddseffekt studeras i större skala. I Tanzania finns en grupp på över 2000 polismän redo att ingå i ett sådant större försök. Skulle detta större test visa att vaccinet verkligen är ett verksamt skydd mot sjukdomen återstår att hitta ett läkemedelsbolag som vill satsa på det.
Ett vaccins väg ut från laboratorierna till allmänheten är alltid lång, och när det gäller det ständigt muterande och föränderliga hivviruset har det länge rått pessimism bland forskare och experter.
- Pessimismen bland forskare om att någonsin hitta ett vaccin som skyddar mot hivviruset har förbytts till en, visserligen garderad, men ändå - optimism, säger Eric Sandström.
Flera liknande vaccin prövas nu i bland annat Uganda och Kenya.
Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, Södersjukhuset, Karolinska Institutet; Muhimbili University College for Health Sciences, Tanzania; Walter Reed Army Institute forResearch, USA; University of Münich, Tyskland och University of Cape Town, Sydafrika. Projektet finansieras med bidrag från bland annat EU och SIDA/SAREC.
För mer information om projektet:
www.smittskyddsinstitutet.se
www.sodersjukhuset.se/hivis

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun