Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 15:37
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Klamydia beräknas öka med 30 procent i år


Gudrun Renberg 2004-06-11

Preliminära siffror från Smittskyddsinstitutet som presenterades vid den nationella hiv/STI-konferensen i Linköping pekar på en kraftig ökning av klamydia detta år, möjligen ända upp 30 procent. Ökningen kan jämföras med förra årets på cirka 9 procent, efter flera års ökning med mellan 10 och 15 procent.

Vid den fjärde nationella hiv/STI-konferensen 8-9 juni var klamydia och bristande kondomanvändning fokus för en del föredrag och diskussioner. Att klamydiaökningen och den bristande kondomanvändningen, främst bland yngre, oroar verksamma inom prevention och smittskyddsverksamhet - och andra - är ingen nyhet. Men kanske hade många hoppats på att förra årets något lägre ökningstakt, liksom information och kampanjer för att höja medvetenheten om klamydiarisken, skulle ha fortsatt i år med ytterligare sjunkande siffror. Så ser prognosen alltså inte ut.
- Årets första månader visar på en 25-procentig ökning jämfört med samma period förra året, och eftersom vi vet att varje höst innebär en peak räknar vi med en ökning på cirka 30 procent, eller 30 000 fall, för 2004, sade Torsten Berglund, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, i sitt föredrag.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun