Torsdagen den 30 juni 2022 - klockan 03:40
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Lovande resultat från svenskt vaccinförsök


Gudrun Renberg 2006-08-30

Vid en konferens i Amsterdam om hivvaccinforskning presenterades 30 augusti mycket intressanta resultat från Sverige. Vid Karolinska universitetsjukhuset och Smittskyddsinstitutet har över 90 procent av försökspersonerna i en fas 1-studie utvecklat ett immunförsvar mot hiv. Det bryter trenden från senare år med många svårigheter för aidsvaccinforskningen i världen och inger visst hopp. - Ett så bra resultat har inte tidigare setts med vaccin av denna typ, säger professor Eric Sandström vid Karolinska universitetssjukhuset.

Det är en första klinisk studie med friska försökspersoner i Sverige, i syfte att studera säkerheten och olika sätt att ge vaccinet som nu genomförts.
Forskning på vaccin mot hiv och aids har pågått i många år men gått trögt framåt och stött på många svårigheter. Detta beror framför allt på hivvirusets komplexitet och förmåga att mutera. Över 30 vaccinkandidater i över 85 studier har hittills prövats utan avgörande framgång.

Virusets egen arvsmassa används
Flera olika angreppsmetoder har prövats och prövas i världen för att överlista hiv. Den metod som används i försöket vid Karolinska är så kallat genetiskt vaccin, vilket innebär att delar av hivviruset arvsmassa används som vaccin. Syftet att få kroppen att utveckla ett immunförsvar ser alltså ut att ha nåtts på Karolinska.
Försökspersonerna har vaccinerats vid tre tillfällen med detta genetiska vaccin med en nålfri injektionsmetod. För att ytterligare förstärka effekten har försökspersonerna även fått en fjärde dos med ett vaccin där delar av hivvirusets arvsmassa byggts in i ett annat virus (vaccinia = kokoppsvirus). Detta vaccinia-baserade hivvaccin är producerat av National Institute of Health i USA och donerat för användning till försöken vid Karolinska.

Större försök följer i Tanzania i höst
Vaccinet är konstruerat så att det ska kunna skydda mot flera av de hivtyper som finns i både Afrika och västvärlden. Den svenska studien ska också följas av en större fas 2-studie i Tanzania i höst, i syfte att bygga upp kompetens och resurser för ändamålet i den region i världen som har störst behov.
Projektet leds av professorerna Gunnel Biberfeld och Britta Wahren vid Smittskyddsinstitutet, samt Eric Sandström vid Karolinska universitetssjukhuset.
Innan ett vaccin kan användas måste det dock genomgå fler studier och med avsevärt fler försökspersoner. Även om allt går bra kommer det därför att dröja minst 5-10 år innan ett vaccin kan finnas. Till det kommer stora svårigheter med att samla resurser och organisera distribution till  människor världen över.

Kan ta hundra år att få veta om det alls är möjligt
I aidsvärlden är detta dock en betydligt mer hoppingivande tidsprognos än på länge.Vid den internationella aidskonferensen i Toronto för ett par veckor sedan fanns ingen stor nyhet på vaccinforskningssidan att berätta. Och dr Francoise Barré-Sinoussi från Pasteurinstitutet i Frankrike sade i Toronto att det inte ens går att veta om det är möjligt att framställa ett hivvaccin någonsin, och att det kan ta hela detta sekel att ens få svar på den frågan.
Smittskyddsinstitutet har sedan 1986 drivit omfattande projekt inom hivområdet stödda av bland annat Sida, EU, Vetenskapsrådet, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Sedan flera år har projekten allt mer kommit att inriktas mot utveckling av ett vaccin för förebyggande av hiv.

Källa: Smittskyddsinstitutet
Läs mer på http://www.smittskyddsinstitutet.se/

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut






Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilagan



Ungdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun