Söndagen den 28 maj 2023 - klockan 17:24
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Större risk att få hiv än någonsin


Åsa Lekberg 2007-06-14

Unga räknar inte med att hiv är en risk och skyddar sig därmed inte. Det visar de senaste dagarnas tragiska fall med hivpositiva män som haft oskyddad sex med flertal kvinnor. Men sanningen är att sannolikheten att möta en hivpositiv person i Sverige är större än någonsin.

Viveca Urwitz, chef för Socialstyrelsens hivenhet, menar att händelsen med den hivpositiva mannen som haft oskyddad sex med hundratals kvinnor är förskräcklig men inte helt oväntad.
– Det har aldrig levt så många med hiv i Sverige som det gör idag, så sannolikheten att träffa någon som bär på viruset är större än någonsin.
I dag lever 4000 personer med hiv i Sverige och antalet har under de senaste åren ökat konstant med ca 350. Det betyder att om tre år kommer det att finnas 5000 personer som är diagnostiserade hivpositiva. Det är också betydligt fler heterosexuella som bär på viruset.

Bromsmedicinerna gör att fler kan leva normalt
Anledningen till att antalet hivpositiva ökar beror på de effektiva medicinerna som bromsar sjukdomsförloppet och gör att hivpositiva inte insjuknar i aids utan kan i stället leva ett normalt liv.
– Det stora flertalet som lever med hiv tar ett stort ansvar när det gäller att skydda andra från att bli smittade. Men det finns i alla sammanhang enstaka personer med destruktivt beteende. Det finns också de som bär på viruset utan att veta om det, och har därmed ingen möjlighet att veta att de måste vara extra försiktiga, säger Viveca Urwitz. Hiv har kommit till Sveriges för att stanna, fortsätter Viveca Urwitz och därför måste alla ta ett personligt ansvar och skydda sig.

Unga skyddar sig inte med kondom
Men det drastiskt ökade antalet fall av klamydia visar att unga inte använder kondom i tillräcklig utsträckning. Bara det senaste året behandlades 3 500 varje månad för klamydia. Samtliga av de ungdomarna hade inte använt kondom och därmed utsatt sig för att även bli smittade med hiv.
– Primärt tänker unga kvinnor på att skydda sig mot graviditet via p-piller. Utgångspunkten borde i stället vara att kondom ska man alltid ha, för det skyddar mot allt. Men för att vara riktig säker mot oönskad graviditet tar man p-piller också, säger Viveca Urwitz.
Socialstyrelsen kommer att fortsätta jobba aktivt för att få allt fler att använda kondom. Främst kommer man att jobba för att nå de yngre, både via sjukvård, undervisning och med tydligare handlingsplaner.
– Det är inte helt omöjligt att händelsen med den man som smittat flera kvinnor med hiv, kommer få folk att i ren förskräckelse börja skydda sig. Men sådana rädslor har en tendens att ebba ut. Det viktigaste är att jobba långsiktigt och få alla att inse att hiv alltid kommer att finnas bland oss, och att vi alla måste ta ansvar.

Mediedrev och ord som "hivman" ökar stigmatiseringen
Inger Forsgren, ordförande för Hiv-Sverige och själv hivpositiv sedan lång tid tillbaka, blir både upprörd och ledsen över medias rapportering om den så kallade ”hivmannen”.
– De allra flesta hivpositiva som lever i Sverige sköter sig mycket bra och tar sitt ansvar till hundra procent. Inte i något annat sammanhang identifieras personer med sin sjukdom. Att bli kallad ”hivkvinna” eller ”hivman” är otroligt kränkande och försvårar vårt arbete mot den stigmatisering som råder runt hiv idag, säger Inger Forsgren.
Stigmatisering är i sig en risk för vidare spridning av hiv, menar Forsgren. Hon ser också med stor oro på att unga inte ser hiv som en risk och därmed inte använder kondom. Även i denna fråga är hon kritisk till media.
– Det är helt tyst om hiv i media och därmed tror många att faran är över. Vi behöver få en mer nyanserad debatt om hiv och dess risker - vi måste förstå att även om risken fortfarande är liten att bli smittad, är den större än den någonsin varit.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun