Söndagen den 28 maj 2023 - klockan 18:42
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Smittskyddsinstitutet:

Stor ökning av hiv bland homosexuella män i år


Gudrun Renberg 2007-06-15

Under några års tid har antalet hivsmittade inom Sverige bland män som har sex med män ökat något. Tidigare har inte experter vid Smittskyddsinstitutet velat säga om det är en trend eller inte. Men nu konstaterar man i en artikel att antalet hivfall under årets första fyra månader bland homosexuella män är nästan fördubblat jämfört med förra året.

I grannländer som Norge och Danmark har hiv ökat ganska mycket bland homosexuella män på senare år, så oron har funnits att samma sak ska ske även i Sverige. Siffror har antytt att det är på väg – med 97 nysmittade år 2006 och 96 året innan, jämfört med ett snitt på 72 åren 99-03. Under årets första fyra månader är antalet hivfall i gruppen nästan det dubbla (40) jämfört med samma period förra året (23).

Släpper siffrorna tidigare än vanligt
Detta är så anmärkningsvärt att Smittskyddsinstitutet väljer att gå ut med siffrorna redan, vilket inte är det vanliga – det brukar göras först efter halvårsskiftet.
Sifforna publiceras med kommentar i den epidemiologiska publikationen Eurosurveillance, som ges ut av EUs smittskyddsinstitut ECDC.
I artikeln skriver epidemiologer vid svenska Smittskyddsinstitutet att vi nu ser en hivökning i Sverige, som syns framför allt bland män som har sex med män och intravenösa missbrukare, men också inom hela befolkningen.

Inte så stor ökning sedan början av epidemin
Anders Blaxhult är biträdande statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet och en av artikelförfattarna.
- Vi valde att gå ut med siffrorna redan nu eftersom detta är oroande och avviker från vad vi har sett tidigare. Så många anmälningar som vi sett under de första månaderna 2007 av smitta i Sverige har vi inte sett under en lång tid, då får man gå tillbaka till början av epidemin, säger Anders Blaxhult.
- Det är fortfarande svårt att tolka om det beror på att det verkligen är fler som smittas nu än om det finns andra orsaker, eftersom infektionen ofta upptäcks många år efter smittillfället. Men vad vi ser är hiv inte håller på att försvinna – det är högst påtagligt en sjukdom som finns och som kommer att finnas kvar.
- Den stora klamydiaökningen visar ju också att det förekommer mycket osäker sex. Så även om hiv ännu är ovanligt måste man vara medveten om att det finns risker för spridning, menar Anders Blaxhult.

Läs hela artikeln på Eurosurveillance.
Hivstatistik finns på Smittskyddsinstitutet.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun