Onsdagen den 4 oktober 2023 - klockan 12:24
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Forskare vid workshop i Stockholm:

Nya teorier om orsaker till klamydiaökningen


Gudrun Renberg 2007-09-04

Den stora klamydiaepidemin i västvärlden på senare år kan bero mer på antibiotikabehandling än på ändrade sexualvanor i befolkningen eller utökad testning. Det menar läkaren och forskaren Robert Brunham från Kanada: - Våra data visar att immuniteten mot klamydia har sjunkit på befolkningsnivå, på grund av att antibiotikabehandling stör kroppens förmåga att bygga upp egen immunitet.

Under två dagar samlades ett femtiotal klamydiaforskare från hela världen vid en workshop på Stockholms universitet. Syftet var att ge en bred bild av de senaste rönen inom forskning som rör klamydia. Forskare med såväl medicinsk som sociologisk bakgrund deltog i workshopen.
Robert Brunhams forskningsrön är relativt nya, och bygger på studier gjorda i Kanada. De presenterades första gången 2005.
När han och hans kolleger där mot slutet av 90-talet iakttog återigen ökande klamydiasiffror – en trend i hela västvärlden – efter att under flera år sett en stadig minskning, började de undersöka vad som kunde ligga bakom. Teorier om att ökad testning, bättre kontaktspårning och ändrade sexualvanor skulle vara del av förklaringen kontrollerades, men utan att det visade sig räcka. Det var då man började studera graden av immunitet i befolkningen och fann starka tecken på att detta var rätt spår.
En stor studie i Finland med blodprov från gravida kvinnor sedan 80-talet och framåt stärker förklaringsmodellen. Där har infektionsförekomsten ökat, medan antikroppsförekomsten – immunitetsgraden – har minskat under dessa två decennier. Det vill säga: mer infektion i samhället men försämrat immunförsvar hos människor.

Ändrade sexualvanor inte en faktor
Robert Brunhams forskarlags rön är i någon mån kontroversiella. Inte så mycket för iakttagelserna om immunförsvarets påverkan genom snabb diagnostik och behandling, utan för att sexualbeteenden inte finns med som faktor. Det menar Björn Herrmann, docent mikrobiologi vid Uppsala universitet.
- Det är intressanta resultat, men när det gäller den rejäla minskning av klamydia och även andra STI som kom i början av 90-talet i hela västvärlden, har den gängse förklaringen hittills varit att människor var mer försiktiga på grund av respekt för aids. Den faktorn finns inte med i det här konceptet.
Efter 1997 har klamydiasiffrorna pekat uppåt i flertalet västländer och många har försökt förstå varför.
När det gäller Robert Brunhams forskningsområde – British Columbia i Kanada, med en befolkning på cirka fyra miljoner – har man kunnat konstatera att människor inte ökat sitt sexuella risktagande under perioden.
Men i Sverige och en del andra länder har man sett just detta: Här är det säkerställt i olika studier att unga människor under senare år ökat sitt risktagande. Kondomanvändningen i gruppen har minskat.
- Brunhams koncept bygger på att beteendet är konstant, det är det jag menar är det stora frågetecknet, säger Björn Herrmann.

Säkrare sex minst lika viktigt som tidigare
Men faktum kvarstår: Trots stora insatser av olika slag har klamydia sedan 1997 fortsatt att öka, i stort sett i hela västvärlden. Det betyder bland annat att antalet människor som någon gång haft klamydia är allt fler – och den som en gång fått klamydia löper högre risk för återinfektion, vilket i sin tur ökar risken för komplikationer.
Brunham, verksam vid University of British Columbia och dess Chlamydia Control Programme där, understryker att de nya rönen inte förändrar någonting i praktiken. Inte i nuläget. Den som fått klamydia ska självklart behandlas, och behandling hjälper på ett individplan. Men parallellt bör forskning fortsätta kring vad som ligger bakom de senaste årens stora ökningar.
Det finns heller inte någon anledning att minska satsningar för att få människor att utöva säkrare sex – snarare tvärtom. Om behandling inte kan ses som en helt okomplicerad åtgärd för att bli frisk blir det än viktigare att försöka undvika att få klamydia över huvud taget.
- Vårt program startade inte heller främst för att få bukt med klamydia, utan för att förbättra kvinnors reproduktiva hälsa. Där det fanns stora problem, som till exempel utomkvedshavandeskap och infertilitet, och där har det nu har blivit bättre i vårt område. Och den anledningen i sig räcker för att fortsätta som förut. Men vi måste också samtidigt fortsätta fördjupa oss i vad befolkningens försämrade immunitet innebär, säger Robert Brunham. 

Vaccin vägen framåt på sikt
På sikt tror han att ett vaccin är enda lösningen.
- Som jag ser det är det hög tid att forskarvärlden och läkemedelsbolagen att på allvar ta tag i frågan om vaccin mot klamydia. Våra data om immunitet antyder att ett vaccin är möjligt att göra, säger Robert Brunham.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun