Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 19:58
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Föreskrifter för sprututbyte tillgängliga


Ewa Katarina Holbye 2007-02-22

Den 15 mars 2007 träder Socialstyrelsens föreskrifter för sprututbytesverksamhet i kraft. Föreskrifterna är under utgivning. Via www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/ kan de redan nu laddas ned.

I syfte att förebygga spridning av hiv och andra blodburna smittor bland intravenösa missbrukare har sprututbytesverksamhet bedrivits i projektform vid infektionsklinikerna i Malmö och Lund sedan mitten av 1980-talet.
När lagen om utbyte av sprutor och kanyler (SFS 2006:323) trädde i kraft den första juli 2006 öppnades möjligheten för alla landsting att starta sprututbytesverksamhet.
I de nya föreskrifterna tydliggör Socialstyrelsen lagens skrivningar. För att få tillstånd att starta sprututbytesverksamhet krävs bland annat att landstingen samverkar med den kommunala missbruksvården och att det finns tillräckliga resurser för avgiftning och missbrukarvård.
Med föreskrifterna klargörs även vilka krav som ställs på till exempel bemanning, organisation, kvalitetssäkring och hur återrapportering ska ske för att möjliggöra en utvärdering.
Socialstyrelsen kan ge tillstånd för sprututbytesverksamhet för högst två år i taget. Som tillsynsmyndighet kan Socialstyrelsen återkalla tillståndet om det förekommer missförhållanden.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun