Torsdagen den 30 juni 2022 - klockan 03:39
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Hiv-Sveriges förbundsordförande avgår


Gudrun Renberg 2007-03-11

Cege Hedén lämnar sin post som Hiv-Sveriges (tidigare RFHP) ordförande vid det kommande årsmötet i förbundet. Han anger hälsoskäl men också besvikelse över att organisationen inte fått det begärda anslaget från Socialstyrelsen som skäl för sin avgång. - Jag kommer att fortsätta jobba för hivfrågorna, men nu partipolitiskt inom (v), säger Hedén till Hivaktuellt.

Hiv-Sverige är de hivpositivas egen organisation och fungerar som ett paraplyförbund med ett antal medlemsorganisationer anslutna – till exempel Posithiva gruppen, Kvinnocirkeln och HeteroPlus. Hiv-Sveriges förbundsstyrelse leds av en ordförande som tillsätts av årsmötet. Någon regel för hur länge en ordförande väljs för finns inte, säger Cege Hedén.
Nu lämnar han posten efter några år.
Cege Hedén tycker att det behövs mycket mer resurser till Hiv-Sverige, detta trots att man för 2007 beviljats mer pengar än tidigare år. Men organisationen hade velat förstärka sitt förbundskansli med en del personal för att minska slitet för de ideellt engagerade, som ofta går på sjukbidrag.
Det går nu inte att förverkliga. Samtidigt växer Hiv-Sverige i medlemsantal, och Hedén menar att det nu blir svårt att ge dem den hjälp och service de förväntar sig.
- Människor hos oss är inte friska, det måste man förstå. Vill man ha en fungerande organisation som är de hivpositivas röst måste man ge mer resurser till den, säger Cege Hedén.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun