Lördagen den 24 september 2022 - klockan 17:46
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Homoäktenskap utreds i Sverige


Martina Junström 2004-06-04

Det dröjer innan svenska par av samma kön kan gifta sig på samma villkor som heterosexuella par. Men i framtiden kan det bli möjligt. Den 29 april gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda frågan om en äktenskapslagstiftning som gäller lika för alla.

Sedan 1995 kan homosexuella par ingå registrerat partnerskap, något som enligt den nya lagstiftningen blev likställt med äktenskap - med några undantag. Registrerade partners hade inte rätt att gemensamt eller var för sig adoptera barn. Inte heller kunde de ansöka om gemensam vårdnad för ett barn som ingick i familjen.
I dag har flera av dessa undantagsregler försvunnit. När lesbiska kvinnor får samma rätt som heterosexuella till assisterad befruktning genom hälso- och sjukvårdens försorg är i praktiken registrerat partnerskap och äktenskap likställda varandra.
Det är dags att ta nästa steg - en helt könsneutral äktenskapslagstiftning. Det anser HomO Hans Ytterberg, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Han har skrivit till regeringen att statsmakterna snarast bör ändra äktenskapsbalken.
– Eftersom partnerskapet och äktenskapet i dag är i princip likställda finns det ingen anledning att ha två parallella system - ett för heterosexuella och ett annat för homosexuella. Det är diskriminerande och påminner om det system som fram till 50-talet fanns i USA där svarta människor visserligen hade rätt att åka tåg men inte i samma järnvägsvagn som vita.
Hans Ytterberg har nu fått riksdagens stöd för sin önskan att regeringen ska utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Men lagutskottets förslag godtogs inte utan motstånd. Kristdemokraterna reserverade sig och hävdade åsikten att den likabehandling som redan finns mellan äktenskap och partnerskap är fullt tillräcklig. Äktenskapet bör enligt deras åsikt endast vara ett förbund mellan människor av olika kön, för syftet med att gifta sig är att stärka familjen för barnens skull.
I våras rasade känslorna i USA när San Franciscos när borgmästaren Gavin Newsom ansåg sig ha hittat en laglig möjlighet att låta homosexuella par gifta sig. 4000 par hann gifta sig innan Kaliforniens högsta domstol satte stopp för utfärdandet av äktenskapslicenser till homosexuella par. Massachusetts är i dag den enda delstat som tillåter äktenskap mellan personer av samma kön. Delstatens högsta domstol har slagit fast att det skulle strida mot konstitutionen att vägra viga samkönade par.
I Kanada kan människor av samma kön gifta sig i några provinser. Ett lagförslag är på gång; den federala regeringen överväger att låta samma regler gälla i övriga provinser.
Två länder i Europa har redan infört en könsneutral äktenskapslagstiftning: Nederländerna och Belgien. I Spanien gick det segrande partiet i det senaste valet, Partido Socialista Obrero Espanol, till val på löftet att införa fri abort och vigselmöjligheter för homosexuella. Men partiet har ingen egen majoritet i parlamentet och kommer sannolikt få svårt att driva igenom förslaget i det starkt katolska Spanien.
I Frankrike genomför en borgmästare - under högljudda protester från flera håll - i juni en vigsel mellan två män, möjliggjord genom vad han anser vara en lucka i lagen.

Det är svårt att säga om och när Sverige kan få en ny äktenskapslagstiftning. Riksdagen har föreslagit regeringen att tillsätta en förutsättningslös utredning – det kan alltså bli en tumme av den tänkta vanten.
Av riksdagsdebatten innan beslutet togs att döma, har Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, och Miljöpartiet redan tagit ställning och vill införa en könsneutral äktenskapslagstiftning. Socialdemokraterna har inte diskuterat frågan inom partiet än, men kommer antagligen att göra det under kongressen 2005. Moderaterna vill ha en fortsatt uppdelning mellan partnerskap och äktenskap, men vill utreda om åtskillnaden kan innefatta diskriminering eller kränkning. Kristdemokraterna anser att nuvarande lagstiftning räcker och tycker inte att det finns någon anledning att ens tillsätta en utredning.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun