Torsdagen den 30 juni 2022 - klockan 04:15
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Lättare att testa sig i Stockholm


Martina Junström 2006-04-03

På mindre än två veckor klev mer än femhundra besökare över tröskeln till SesamCity, Stockholms nya drop in-mottagning för sexuellt överförda infektioner. Över hälften av dem som kom var män.

Stockholmare som vill testa sig för könssjukdomar men är för gamla för att uppsöka en ungdomsmottagning har länge haft problem – mottagningarna är få och väntetiderna långa. Sjukhusens infektionskliniker har inte längre resurser att hivtesta alla, och vårdcentralerna har, som Hivaktuellt tidigare rapporterat, inte alltid rutiner för att utföra de tester som behövs.

Alla är välkomna
SesamCity öppnade den 2 mars i år, en drop in-verksamhet mitt i centrala Stockholm som drivs av Karolinska universitetssjukhuset. Genom att på detta sätt erbjuda lättillgänglig testning och rådgivning hoppas landstinget i första hand få ner antalet klamydiafall och antalet aborter. Mottagningen riktar sig främst till unga vuxna.
- Men vår dörr är öppen för alla som vill komma, säger Anne Sundell, barnmorska och projektledare för SesamCity. Vi har haft besökare som är över 70 år.
Medelålder har hittills legat kring 30 år, och över hälften, 55 procent, har varit män. De flesta besökare har kommit för att testa sig, inte för att skaffa preventivmedel.
Mottagningen fick kritik i planeringsskedet. Flera infektionsläkare menade att Stockholm behöver en offensiv satsning på förebyggande arbete mot hiv och andra könssjukdomar, ett nytänkande i syfte att nå att nå särskilt riskutsatta grupper. Och att detta nytänkande hotar att försvinna till förmån för traditionell gynekologi och preventivmedelsrådgivning på en mottagning som SesamCity.

Personal från Klara Hiv-rådgivning
Men Anne Sundell tycker att personalen på SesamCity arbetar medvetet med hivfrågorna. Eftersom Klara Hiv-rådgivning nu har uppgått i SesamCitys verksamhet har flera av de anställda särskild kompetens i hivfrågor, påpekar hon.
- Vi tar väldigt många hivtester, och vi tar alltid upp frågan även om någon kommer för att testa sig för klamydia eller något annat, säger Anne Sundell.
Någon mer utåtriktad verksamhet, som att till exempel söka upp människor som genom sin livsstil riskerar att bli smittade, finns inte idag.
- Vi är fortfarande i en uppstartningsfas. När rutinerna finns på plats och vi får tid, kan vi kanske gå vidare med sådana idéer, säger Anne Sundell.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun