Måndagen den 15 augusti 2022 - klockan 17:27
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Osäkert om Hivaktuellts framtid


Martina Junström 2006-01-10

Kanske var Hivaktuellts decembernummer om manlig sexualitet det sista i tidningens sjuttonåriga historia.

Ledningen för Statens folkhälsoinstitut gjorde strax före jul klart att det inte finns några ekonomiska möjligheter att fortsätta att ge ut de bägge tidningarna Hivaktuellt och Glöd när nu ansvaret - och därmed anslaget - för samordningen av de nationella insatserna mot hiv/STI går över från FHI till Socialstyrelsen.
Hur Socialstyrelsen kommer att lägga upp arbetet med det nya ansvarsområdet är ännu inte klart. Först i slutet av januari kommer regeringens regleringsbrev som preciserar vilka uppgifter Socialstyrelsen ska sköta. Därefter tar arbetet vid att skapa en ny organisation för hivpreventionen i Sverige.
Om, hur och i vilken form Socialstyrelsen kommer att bedriva information kring frågor om hiv/STI och sexuell hälsa är alltså ännu inte klart. Vid ett möte med FHI:s ledning har dock representanter för Socialstyrelsen meddelat att myndigheten i princip inte ger ut tidningar i egen regi.
Därmed står såväl Hivaktuellt som ungdomstidningen Glöd inför hot om nedläggning.
Hivaktuellts och Glöds redaktioner arbetar nu för att hitta en lösning på hur man ska kunna fortsätta ge ut tidningarna.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun