Torsdagen den 30 juni 2022 - klockan 02:17
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Socialstyrelsen ny samordnare för hivprevention


Martina Junström 2005-12-15

Regeringen beslutade den 15 december om en proposition som innehåller en samlad nationell strategi för att förebygga hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Ansvaret för de samlade insatserna bör enligt propositionen ligga på Socialstyrelsen.

Målet för samhällets insatser ska vara att begränsa spridningen av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och de konsekvenser dessa infektioner ger för samhället och den enskilde, konstaterar regeringen. Inom tio år ska antalet människor som smittas av hiv inom Sverige ha halverats. Mer resurser ska läggas på att tidigt identifiera hivinfektion bland dem som invandrar till Sverige och hela samhällets kunskap om hiv/aids och hur det är att leva med sjukdomen ska öka.
Det blir Socialstyrelsens uppgift att samordna och följa upp de insatser som görs i landsting, kommuner och frivilligorganisationer. En nationell hivsamordnare ska utses att leda en fristående funktion inom Socialstyrelsen, med en styrelse vars ordförande utses av regeringen. Hivsamordnarens arbetsgrupp ska förutom samordning, planering och uppföljning av insatser ha ansvar för de långsiktiga förebyggande insatserna och för administrationen av delar av de statliga medlen för hivprevention.
Beslutet innebär att flera av de uppgifter som Statens folkhälsoinstitut hittills ansvarat för nu flyttas över till Socialstyrelsen.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun