Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 20:07
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Årets Heders Red Ribbon:

Sprututbyte för missbrukare får hivpositivas pris


Gudrun Renberg 2006-05-24

Riksförbundet för hivpositiva, RFHP, gav vid International Aids Candle Light Cemorial Day den 21 maj 2006 års Heders Red Ribbon till sprututbytesverksamheten vid Malmö universitetssjukhus. Utnämningen ges för att verksamheten enligt motiveringen förebygger smittspridning av hiv och andra blodburna infektioner, skapar kontakt med och motiverar missbrukare, samt minskar skadeverkningarna av injektionsmissbruk.

Sprututbyte har bedrivits enbart i Malmö med särskild dispens i nitton år, men blev genom ett riksdagsbeslut först i år tillåtet i hela landet. Sprututbyte är en mycket kontroversiell fråga i Sverige, där kritiker anser att det kan bidra till ökat missbruk.
Att det nu blivit tillåtet i alla landsting att börja med sprututbyte betyder inte att det kommer att göras. Varje landsting väljer själv hur man vill hantera detta. Än så länge har inget annat landsting ansökt om det.
Sprututbytesverksamhetens grundsten är att begränsa smittspridning. I Malmöregionen är också hivspridningen bland injektionsmissbrukare avsevärt lägre än i exempelvis Stockholm. Men om det beror på sprututbytet eller har andra förklaringar går inte säkert att säga.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun