Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 21:12
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Problemet med muterade klamydiastammar:

Tillförlitligare testmetoder för klamydia på gång


Ewa Katarina Holbye 2006-12-15

I början av 2007 förväntas nya och förbättrade testmetoder som även är tillförlitliga för diagnostik av muterade klamydiastammar bli tillgängliga. – Det finns gott hopp om att vi snart kan komma tillrätta med problemet, säger Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Det var i början av hösten 2006 som mikrobiologerna på Länssjukhuset i Halmstad larmade om att de funnit en muterad variant av klamydiabakterien.
Fyndet gjordes efter att antalet diagnostiserade klamydiafall i Halland minskat med cirka 25 procent – utan att något särskilt gjorts för att minska spridningen.
Vanliga testmetoder för att diagnostisera klamydia, så kallade Roche- och Abotttester, är inriktade på att finna ett målområde i bakteriens gener. När en mutation skett i det målområde som dessa tester är inriktade mot minskas träffsäkerheten.

Hundratals fall per månad kan undgå upptäckt

Förutom i Halland har nu undersökningar gjorts i Falun, Kalmar, Malmö, Stockholm och Örebro. Resultatet tyder på att uppemot 40 procent av klamydiafallen kan missas med Roche- och Abotttester. Det innebär att hundratals fall av klamydia per månad kan förbli oupptäckta i Sverige.
Trots att siffrorna är alarmerande är Annika Linde optimistisk. Sedan upptäckten av de muterade klamydiastammarna har landstingen vidtagit strategier för att möta problemet, till exempel genom att byta till andra testmetoder eller klamydiaodling.
– Det har också utvecklats en lite mer liberal praxis för att behandla patienter som har symtom även om de inte ännu inte fått ett positivt provsvar. Det finns en hög medvetenhet om att vi måste få bukt med mutanten för att den inte ska öka i omfattning.

Gott hopp om snar lösning
Enligt Annika Linde är också problemet på väg att lösas. Tillverkarna av de diagnostiska metoderna har tagit det på allvar och är på god väg att utveckla nya och smartare analysmetoder.
Även Socialstyrelsen och Läkemedelsverket hyser förhoppningar om att de diagnostiska problemen ska få en snar lösning. Man väljer därför att i nuläget inte gå ut med några allmänna råd för valet av diagnostisk metod.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun