Fredagen den 1 mars 2024 - klockan 18:26
Förstasidan
Artiklar

  Nästa »


Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Hivaktuellt tar adjö


Gudrun Renberg 2007-02-21

Bild:Georg Kristiansen

Det är dags att ta adjö. Tidningen Hivaktuellt försvinner, efter nästan nitton år.

Min företrädare, Gudrun Winfridsson, skapade under aidsepidemins stormigaste dagar det i början ganska enkla nyhetsbrevet Hivaktuellt, då på Socialstyrelsen.

Nyhetsbrevet kom sedan med hennes kunskaper och engagemang att utvecklas till den högkvalitativa och fördjupande tidning som jag fick i uppdrag att förvalta vidare på Folkhälsoinstitutet 2001. Dit kom Hivaktuellt 1992 då institutet bildades.

För ett drygt år sedan kom så beskedet från regeringen att Folkhälsoinstitutets uppdrag skulle överföras till Socialstyrelsen och förändras. En nationell enhet för hiv/sti-prevention bildades där våren 2006. Bland de första beskeden vi fick var att Socialstyrelsen inte ger ut tidning, vilket är en ganska vanlig hållning bland myndigheter i dag – se nedan.

Många, inte minst vi i redaktionen, blev oroade och många läsare hörde av sig. Medier som Dagens Media och Journalisten skrev om denna förestående tidningsnedläggning.
Men eftersom det i det nya uppdraget också ingår att ta fram en kommunikationsplan och en sådan tar tid, fick vi respit: Hivaktuellt fick lov att göras under en övergångsperiod. Det är vid dess ände vi nu är.

Det senaste året har därför varit något av ett vakum när det gäller Hivaktuellt. En del har trott att tidningen redan lagts ned och det är inte så konstigt – vi gav under 2006 bara ut två dubbelnummer i stället för fem enkelnummer.

Det är aldrig bra med oklarhet, men omställning tar tid. Hiv/sti-prevention bedrivs att brett nätverk av aktörer inom många olika sektorer och med många olika huvudmän och det är helt nödvändigt att se över hela kommunikationen - arbetet ska förnyas och som en konsekvens även kommunikationen. Ett underlag för beslut om det håller nu under vintern på att tas fram.
Vi kommer tills dess hålla Hivaktuellts hemsida uppdaterad, mer aktivt än tidigare. Så häng kvar! Kolla webbplatsen ofta.

Den nya kommunikationsstrategin står inför en stor utmaning när det gäller att skriva och kommunicera om alla de frågor som behöver belysas för att det hiv- och sti-preventiva arbetet ska bli framgångsrikt. Debatt, kritisk analys och förståelse för hivpositiva människors situation kommer att behövas även i framtiden.

Inte minst behöver vi fortsätta påminna om att hiv finns i Sverige, och sprida ständigt uppdaterade kunskaper om hur effektiv prevention kan bedrivas.

Det har varit ett privilegium att få ägna drygt fem år åt denna tidning, som när jag tog över var etablerad, dynamisk och väl utvecklad. Ämnesområdet hiv/sti och sexuell hälsa är komplicerat och rikt på uppslag, inte minst för att det handlar om själva kärnan i mänsklig existens: Identitet och nära relationer.

Med journalistiken som redskap har jag och många kvalificerade frilansare gjort vårt bästa för att fördjupa, problematisera och närgånget skildra människor och händelser som kan ge större förståelse, väcka intresse för och sprida initierade kunskaper om området.

Som journalist anser jag naturligtvis att just journalistik är oundgängligt i detta. Det är den levande berättelsen som hugger tag, inte siffror. Människan bakom hivstatistiken är den som berör och som kanske får någon att förändras.

Men en alltmer spridd hållning i dag är att myndigheter inte ska bedriva journalistik. Tidningar läggs ned eller får begränsande mandat. Samtidigt beskärs privata medier från andra hållet av allt hårdare vinstkrav. Den yta som blir kvar för en journalistik som upplever sig ha ett samhällsnyttigt, folkbildande och demokratiskt uppdrag krymper. Att Hivaktuellt inte kan vara kvar ser jag personligen som en del av den trenden.

Tack för den här tiden och på återseende – i en eller annan form. Enheten för hivprevention kommer genom mig och andra att fortsätta informera, tills vidare på www.hivaktuellt.se.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun