Måndagen den 2 oktober 2023 - klockan 20:36
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Rätt till hälsa?


Rebecka Bohlin 2004-10-18

Det har snart gått tre år sedan Världshandelsorganisationen WTO införde ett mer flexibelt regelsystem för att göra livsnödvändig medicin, till exempel hiv-medicin, tillgänglig för fler. Ändå utnyttjas möjligheterna av få fattiga länder.

USA och läkemedelsindustrins enorma lobbyapparat är två stora hinder för processen för tillgång till livsnödvändiga mediciner i fattiga länder. Det var Paul Hunt, FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, och PehrOlov Pehrson, ordförande för Läkare utan gränser, överens om när de nyligen träffades i Stockholm för att diskutera just rätten till hälsa, de internationella handelsreglerna och tillgången till medicin.
Paul Hunt som specialiserat sig på frågan om hälsa som en rättighet, är övertygad om att det inte finns någon grundläggande konflikt mellan mänskliga rättigheter, som rätten till hälsa, och frihandel. Om inte möjligheterna till flexibilitet i WTO:s Tripsavtal urholkas menar han att en rad länder borde kunna använda sig av dem.
PehrOlov Pehrson pekar på att det finns en hård press från läkemedelsindustrin, som tillhör de största industrierna i världen med en omsättning på omkring 500 miljarder US-dollar. Några av de frågor den har på dagordningen i sin lobby-verksamhet är bland annat att skapa en ökad byråkratisering av möjligheterna till licenser för att tillverka och importera billigare kopior av patenterade läkemedel, de vill förlänga patentträttigheterna, vilket leder till förlängt monopol och att rätten att hänvisa till nationellt nödläge ska begränsas till den offentliga sektorn.
– Det är genom ökad konkurrens som priserna på medicin sjunker. Därför är den viktig! När Läkare utan gränser formulerade visionen om hiv-medicin till en kostnad av 250 US-dollar per patient och år var det få som trodde att det skulle vara genomförbart. Två år senare var visionen verklighet. Det visar att det finns hopp! säger PehrOlov Pehrson.
I dag är det ytterst få länder som utnyttjar möjligheterna i Trips-avtalet till sådant som tvångslicenser med hänvisning till nationellt nödläge i landet.
Detta trots att de flesta är överens om att hiv/aids-frågan handlar om ett nationellt nödläge. Den afrikanska fackföreningsrörelsen har till exempel satt upp frågan allra högst på sin dagordning. Arbetarklassen måste förbättra sina villkor – men framför allt överleva.
När Andrew Kailembo, generalsekreterare för FFI-Afro (en fackföreningsinternational med 15 miljoner medlemmar i 44 afrikanska länder), besökte Sverige förra året sade han att det är USA och den press landet sätter på afrikanska regeringar att inte använda sig av möjligheterna i Trips-avtalet som är förklaringen till att inte mer händer.
PehrOlov Pehrson och Paul Hunt säger båda två att de helt och hållet delar den synen.
– USA måste med i båten om något ska hända. Det är ett land med en enorm styrka, ekonomiskt och militärt, som sluter många överenskommelser om läkemedel och har en stark politisk ställning, säger Paul Hunt
Han tycker att något som ett land som Sverige kan göra för att åstadkomma förändring är att gå i Kanadas fotspår och börja tillverka billigare kopior på hiv-medicin för export till fattiga länder. För att detta ska bli möjligt krävs dock en lagändring, vilket justitiedepartementet just nu arbetar med att ta fram.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun