Torsdagen den 1 juni 2023 - klockan 13:46
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Regeringen ökar aidsanslaget med sex miljoner


Gudrun Renberg 2004-09-22

De senaste årens ökning av sexuellt överförbara infektioner oroar regeringen. Därför föreslår regeringen i sin budgeten inför 2005 ett ökat anslag med sex miljoner kronor till totalt drygt 64 miljoner för det man kallar "insatser mot aids". Samtidigt tar man bort öronmärkningen av ett särskilt hiv/aidsanslag för storstadsområdena.

Ökningen av hivfall på senare år i Sverige hänger nära samman med den globala aidsepidemin, konstaterar regeringen i propositionen. Men det finns förutsättningar för en ökning även av en inhemsk spridning av infektionen, inte minst för att ökningen av STI - sexuellt överförbara infektioner - tyder på ett ökat riskbeteende.
Anslaget föreslås som hittills disponeras av Statens folkhälsoinstitut, som bedriver hiv- och STI-preventivt arbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Det arbetet vill regeringen ska fortsätta under 2005.

Särskild hivmärkning av pengar till storstäderna försvinner
Under senare år har, parallellt med det anslag som Folkhälsoinstitutet disponerar, cirka 90 miljoner kronor utgått direkt till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men i budgeten för 2005 har det utgått.
Kommuner och landsting får inte mindre pengar än tidigare - tvärtom - men den skrivning som förut funnits om att ett visst belopp ska användas särskilt för hivprevention finns inte kvar.
Detta bekymrar bland andra RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, som i ett pressmeddelande menar att regeringen i och med denna förändring "nedmonterar det hivpreventiva arbetet".
- Det är förvånande att man gör en sådan förändring innan regeringen har tagit ställning till den utredning om det framtida hiv/STI-arbetet som just nu är på remiss, säger Sören Andersson, förbundsordförande i RFSL.
Det är också förvånande, enligt RFSL, att man inte fortsätter att prioritera hivprevention i storstäderna, när siffrorna där för hivinfektion nu ökar.
Men på socialdepartementet menar man att detta endast är normalt förfarande.
- Pengarna finns kvar, de har bara så att säga gått in i den stora påsen, säger Kicki Mähler, pressekreterare för folkhälsominister Morgan Johansson. Det brukar vara så att man har öronmärkning i några år och sedan tar bort den.
Öronmärkningen av storstadspengar för hivprevention har endast funnits i några år.

Regeringsbeslut om det framtida arbetet 2005
Samtidigt planerar regeringen att se över hur det framtida arbetet ska organiseras, med utgångspunkt i det betänkande som lades fram av Anders Milton i februari 2004. Betänkandet är för närvarande ute på remiss hos 78 myndigheter och frivilligorganisationer. Remisstiden går ut 15 oktober och regeringen avser att besluta i frågan under 2005.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun