Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 21:38
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Hiv/STI-proposition uppskjuten:

Osäkert läge för hivpreventionen nästa år


Martina Junström 2005-10-31

Pengarna till nästa års arbete mot hiv/STI finns med i höstens budgetförslag, men det är fortfarande ovisst vem som ska fördela dem. I väntan på regeringens hivproposition är osäkerheten större än vanligt för dem som ska planera nästa års arbete i landsting, kommuner och frivilligorganisationer.

Det har gått drygt ett och ett halvt år sedan ensamutredare Anders Milton lämnade sitt betänkande ”Samhällets insatser mot hiv/STI”. Den 27 oktober skulle regeringen presentera sitt förslag om organisationen för det framtida hiv/STI-arbetet i Sverige. Men två veckor före detta datum meddelade socialdepartementet att propositionen inte är färdig och att det dröjer ytterligare minst en månad innan den kan läggas fram.

Svårt planera nästa års verksamhet
Dröjsmålet påverkar de frivilligorganisationer och projekt inom landsting och kommuner som helt eller delvis är beroende av bidrag från staten. I dagsläget finns det ingen att rikta sin ansökan till om pengar för nästa år. Det gör att det blir svårt att planera verksamheten i god tid, och för större organisationer som till exempel Noaks Ark är detta ett orosmoment.
- Det är svårt att vara verksamhetschef när osäkerhet sprids de sista veckorna på året och man står inför ett nytt verksamhetsår som börjar ticka pengar från första januari, säger Jan-Olof Morfeldt på Noaks Ark i Stockholm. Det skapar naturligtvis en otrygghet för personalen.
Men han har svårt att tänka sig att den organisation han leder, med fjorton anställda och ett antal volontärer, skulle stå helt utan bidrag nästa år. Han räknar med att verksamheten kan fortsätta i stort sett som vanligt.
Värre är osäkerheten för mindre organisationer ute i landet, som till exempel de mindre Noaks Arkföreningarna, tror Jan-Olof Morfeldt:
- Det är självklart att det här påverkar dem, där riskerar det att bli riktigt oroligt och skakigt.
Anders Ehinger på Länshälsolaget i Östergötland är inte heller särskilt oroad för nästa års verksamhet i länet – så länge besked kommer före den 31 december.
- Kommer det senare blir det problem. Då kan vi inte betala ut några pengar alls i januari till de olika projekten. För landstingets del innebär det att man inte drar igång sådant som är planerat. För organisationer som RFSL i Linköping är det en katastrof. De har löpande omkostnader och får stora bekymmer.
Det är i dag Statens folkhälsoinstitut som administrerar statens medel för hiv/STI-prevention till landsting, kommuner och frivilligorganisationer utanför storstadsområdena. Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne har hittills delat på det så kallade storstadsbidraget som fördelats av Finansdepartementet. Inför den nya handlingsplanen har regeringen i sitt budgetförslag slagit ihop alla medel till en post i Socialdepartementets utgiftskassa. Den nu senarelagda hivpropositionen kommer att visa hur det framtida arbetet ska organiseras och vilken myndighet som ska fördela pengarna till de olika projekten och verksamheterna i landet. Tjänstemännen på Socialdepartementet vill inte säga någonting om propositionens innehåll innan det är klart.
- Men naturligtvis tar vi hänsyn till enskilda aktiviteter och ser till att det blir en bra övergång, säger Irene Nilsson-Carlsson, departementsråd på Socialdepartementets enhet för folkhälsa.
Hon försäkrar att pengarna kommer att delas ut i början av nästa år, även om det skulle visa sig att en ny myndighet får ansvaret för administrationen.

Osäkerhet också på Folkhälsoinstitutet
Osäkerheten kring den framtida organisationen påverkar naturligtvis även Folkhälsoinstitutet. Planeringen av förebyggande och hälsofrämjande insatser som till exempel sommarkampanjen har skjutits på framtiden och det är ovisst om de två tidningarna Hivaktuellt och Glöd kommer att fortsätta existera efter nyår.
- Det är en stor verksamhet vi ansvarar för, säger Gunilla Rådö, chef för Samverkan mot hiv/STI på Statens Folkhälsoinstitut. Stora förändringar i det nationella ansvaret och i inriktning tar tid att genomföra om inte det förebyggande arbetet ska tappa fart. FHI har också en omlokalisering till Östersund att planera för.

Läs mer: Storstadsbidraget slås ihop med övriga hiv/STI-anslag

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun