Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 21:44
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Statistik för 2005 klar:

Hiv ökar bland män som har sex med män


Gudrun Renberg 2006-02-23

Antalet nydiagnosticerade med hiv är färre 2005 än året innan, men bland män som har sex med män syns en relativt stor ökning. Detta framgår av ny årsstatistik för hiv och könsjukdomar (STI) från Smittskyddsinstitutet. - Det är mycket oroande, säger Anders Karlsson, överläkare vid Venhälsan i Stockholm.

Hiv minskar för första gången på tre år bland heterosexuella och ligger någorlunda stilla bland injektionsmissbrukare. Totalt diagnosticerades förra året 392 personer med hiv, jämfört med 427 året innan. Mer än hälften av fallen är smittade utomlands, i Afrika eller Asien.
Men det syns en ganska markant ökning av hiv bland män som har sex med män, från 78 fall 2004 till 96. Det är det högsta antalet sedan 1994.
Smittskyddsinstitutet understryker att man inte bör dra alltför långtgående slutsatser av enstaka års siffror, bland annat för att smittillfället när det gäller hiv ofta har inträffat många år före diagnos.

Internationellt mönster kan nu ha nått Sverige
Överläkare Anders Karlsson på Venhälsan håller med, men oron för de trender han och andra kliniskt verksamma ser bland män som har sex med män stärks av förra årets statistik.
- Siffrorna i sig är inte enormt höga, men ökningen stämmer in i ett internationellt mönster vi sett en tid, av mer oskyddat sex och en ökning av övriga könssjukdomar, säger Anders Karlsson.
Gonorré och syfilis har ökat på senare år, inte minst bland just homosexuella män, även om syfilis minskade under 2005.
Anders Karlsson understryker att det finns ett starkt samband mellan andra könssjukdomar och hiv.
- Man vet från andra länder att risken för hiv då ökar. Särskilt sådana könssjukdomar som ger sår. Det används för lite kondomer, och det är för lite uppmärksamhet på att hiv fortfarande är en alldeles förskräcklig sjukdom att bli smittad av.
I Danmark och Norge har hiv bland män som har sex med män ökat på senare år, och det har funnits en oro för att Sverige ska följa efter. Anders Karlsson utesluter inte att det är detta som nu sker.
- Tills motsatsen är bevisad kan det mycket väl vara det, säger han.

Klamydia och gonorré fortsätter öka
Gonorré ökade med 21 procent till 693 fall förra året jämfört med året innan, och det är den högsta siffran sedan 1990. Och ökningen är störst bland tonåringar och unga vuxna, framför allt bland pojkar och män.
Klamydia fortsätter också att öka - med 33 016 fall 2005 är det flest antal smittade sedan man började mäta 1988. (Klamydia blev då anmälningspliktigt.) Men ökningstakten har dämpats något - den är 2005 på 2,4 procent från att året innan ha legat på hela 20 procent.
Smittskyddsinstitutet vill inte dra slutsatsen att kulmen är nådd eller om detta är en tillfällighet.
De flesta klamydiafallen har smittats i Sverige, och även här är ökningen störst bland de yngre.

Omfattande statistik finns på Smittskyddsinstitutets hemsida, http://www.smittskyddsinstitutet.se


Källa: Smittskyddsinstitutet
Tidningen Smittskydd

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun