Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 20:03
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Aidskonferens i Toronto:

Stjärnglans och massuppslutning


Gudrun Renberg 2006-08-14

Bill och Melinda Gates höll var sitt bejublat tal vid öppningsceremonin.
Bild:Gudrun Renberg
Bill och Melinda Gates höll var sitt bejublat tal vid öppningsceremonin.

Den sextonde internationella aidskonferensen hölls i Toronto, Kanada, i augusti. Uppskattningsvis 24 000 personer reste dit från 170 länder för att delta i denna fem dagar långa konferens. Antalet var rekordstort. Bland de publikdragande talare och konferensdeltagare som numera är en del av kampen mot hiv/aids, märktes Bill Clinton, Bill och Melinda Gates, Richard Gere och norska kronprinsessan Mette-Marit.

Internationella aidskonferenser brukar samla båda många människor, men också olika slags människor och starka känslor. Helt traditionsenligt var därför också öppningsceremonin på söndagskvällen fylld av passionerade tal och lika passionerade - eller ibland arga - gensvar från publiken.

"Planera för minst 25 år till"
En talare som fick mycket uppskattning var Peter Piot, chefen för FNs samarbetsorgan UNAIDS. Han menade att kampen mot hiv/aids nu kommit så långt att det är dags att lämna krisläget och gå in i ett mer långsiktigt arbete.
- Vi måste inse att termen ”långsiktig” det inte avser fem eller tio år, utan ytterligare 25 år – eller mer.
Aids har varit känt i 25 år i år.
Piot underströk att trots de senaste årens framgångar – som till exempel kraftigt ökade finansiella resurser, sänkta priser på mediciner, starkt ökad tillgång till behandling – läget kommer att vara allvarligt länge till, och att vi därför hela tiden måste komma ihåg att aids är en exeptionell sjukdom.
- Ja, vi måste normalisera aids, så att människor allt mer ser det som en behandlingsbar sjukdom, utan stigmatisering. Och aids måste finnas inom ramen för vidare biståndssatsningar, inte utanför.
- Men låt oss inte blanda ihop detta med det kvarvarande behovet av att se att hiv/aids är något exeptionellt, i politiken och i policydokumenten, sade Peter Piot.

En annan talare som fick stor uppmärksamhet var den unga hivpositiva kvinnan Frika Chia Ishender från Indonesien. Endast 24 år gammal, och hivpositiv i snart sex år, visade hon stort civilkurage och värdighet i sitt raka tal, som satte fokus på unga, kvinnor, injektionsmissbrukare och andra utsatta grupper. Hennes tal följdes av långa, stående ovationer.

Paret Gates fick stora applåder
Men tveklöst mest uppmärksammat och uppskattat var när paret Bill och Melinda Gates höll varsitt tal, stående intill varandra.
De har genom sin stiftelse Bill and Melinda Gates Foundation under senare år kommit att ägna hivepidemin allt mer uppmärksamhet - och donationer. Den senaste på 500 miljoner dollar till den Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria.
Under sensommaren donerade de även 287 miljoner dollar till utvecklingen av ett aidsvaccin, varav en del gått till svensk forskning på området.
Men under aidskonferensens öppningsceremoni talade makarna Gates i tur och ordning, som det tycktes helt ur minnet och med god kontakt med sin stora publik. 
Även om det hördes spridda protester när Bill Gates berömde president Bushs aidssatsning PEPFAR, talade både Bill och Melinda rakt och ogenerat om vikten av att alla människor ges tillgång till preventiva metoder som passar dem, till exempel kondomer - något Bushadminsitrationen inte prioriterat i sin satsning.

Gates satsar på preventiva metoder för kvinnor
Det som föranledde störst jubel var utan jämförelse när de talade om vikten av att ge kvinnors situation.
- Det är dags att dags att sätta makten över hivspridningen i kvinnornas händer, sade Bill Gates och fick applåder.
Feminiseringen av hivepidemin är också en av konferensens stora frågor, med fokus på den ofta icke-förhandlingsbara situation för säker sex som afrikanska kvinnor befinner sig i. De könskulturella mönstren i många afrikanska länder ger mannen all rätt till sex och kvinnan ingen rätt att neka, än mindre begära skydd som kondom.
Gates Foundation satsar nu därför stort på utvecklingen av mikrobicider och produkter för oral prevention – det vill säga, läkemedel som kan tas preventivt genom munnen – där inget ännu finns på marknaden, men ett antal produkter är under testning.
Mikrobicider är medel i olika utföranden att användas vaginalt som kvinnor kan kontrollera själva. De tidigaste forskningsresultaten beräknas där komma under 2007, och kan i bästa fall vara klara för marknaden om fyra-fem år.
- Vi menar inte att låta männen gå fria från sitt ansvar att skydda sin partner, sade Bill Gates. Vi vill bara öka kvinnornas möjligheter att skydda sig när männen inte tar detta sitt ansvar.

Kritik mot kanadensiske premiärministern
Minst uppskattat var att den kanadensiske premiärminsitern, Stephen Harper, trots upprepade inbjudningar inte kom. Detta faktum fanns i centrum av allas uppmärksamhet och kritiserades hårt från talarstolen av fler, men främst av en av konferensens ordförande, professor Mark Wainburg.
- Mr Harper, förstår du inte att din frånvaro sänder ett budskap, nämligen att du inte anser aids vara av högsta vikt, frågade Wainburg, och fick starkt stöd från publiken, som med buanden och applåder markerade sin irritation över premiärministerns val att inte närvara.
Från den kanadensiska regeringen kom i stället hälsominister Tony Clement, vars tal stördes kraftigt av buanden från vissa delar av publiken.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun