Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 20:51
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Ingrid Burman (v) ordförande i nya hivrådet


Gudrun Renberg 2006-08-24

Regeringen har utsett Ingrid Burman (v), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet, till ordförande för det nationella råd som ska bildas för den svenska hivpreventionen. - Det ska bli oerhört spännande att arbeta med den här frågan, säger Ingrid Burman till Hivaktuellt. Jag hoppas att erfarenhet som socialutskottets ordförande kan bidra positivt.

Regeringen antog i december 2005 en ny nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Enligt strategin ska en ny enhet för hivprevention inrättas vid Socialstyrelsen och det arbetet inleddes under våren. Enheten ska ha en samordnande funktion för landets hivpreventiva arbete och kommer att ha en relativt fristående roll inom Socialstyrelsens ram.
Till detta ska skapas ett råd med en bred representation från de olika sektorer av samhället som arbetar med frågan. Detta är ännu inte gjort, utan ska göras nu när ordföranden för rådet har utsetts av regeringen.
Ingrid Burman har en bakgrund som jurist och ombudsman på TCO. Sedan tolv år är hon riksdagsledamot för vänsterpartiet, och sedan åtta år ordförande för riksdagens socialutskott.
Hon har inte specifikt jobbat med hiv/aids men har genom socialutskottets arbete kommit i kontakt med området och haft mycket kontakt med representanter för hälso- och sjukvården, patientgrupper samt frivilligorganisationer.
Ingrid Burman menar att frågan om hivprevention behöver lyftas upp.
- Antalet smittade har ökat något igen, så det är viktigt. Liksom sekundärpreventionen, det att människor som i dag är hivpositiva får stöd och hjälp och att smittspridningen minskar.
Burman tror också att den nya organisationen med ett brett sammansatt råd är bra.
- Det kommer att skapa referensramar mellan olika aktörer, som sjukvård och frivilligorganisationer. Kanske blir det ett arbetssätt som kan tjäna som förebild även för andra frågor.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun