Årgång 12
Lördagen den 2 mars 2024 - klockan 21:24
« Föreg. Nästa »


Humanistisk vasait belönad


2023-01-25

Sebastian Kreft vid prisutdelningen
Bild:Gävle kommun
Sebastian Kreft vid prisutdelningen

Sebastian Kreft vann Agnespriset

Sedan många år har Agnespriset utdelas till unga författare. Den 15 november delades årets pris ut och det första priset i novelltävlingen till Sebastion Kreft en f. elev på det humanistiska programmet som nu läser i Uppsala. 

Priset
– Vid utdelningen sade Nils Ahnland, bibliotekarie på stadsbiblioteket: "Vi vill genom novelltävlingen i första hand uppmärksamma ungdomar i Gävle, men också glädjas över det kommande Agnes kulturhus. Därför har Gävle bibliotek under 2022 valt att hålla en novelltävling för Gävles unga. Vi har fått in mycket bra bidrag men tyvärr så kan vi bara utlysa en vinnare, samt ett andra- och tredjepris. Vi kommer framöver att ordna fler skrivartävlingar. Förhoppningsvis har vi nu också startat en ny tradition med prisutdelning på litteraturfestivalen Gävlit, för att hålla den unga litteraturen vid liv i Gävle kommun"Stadsbibliotek.

Motivering till förstapriset
”För att ha fångat ungdomens narcissism såväl som den alltför tidigt förvärvade känslan av själens obotliga ensamhet – övertygelsen om den egna genialiteten parad med vetskapen om att man är ett sandkorn i ett ändlöst kosmos. Sebastian Kreft placerar novellens huvudperson i centrum av universum, där allt visar sig vara fullständigt betydelselöst i all evighet. Åtminstone enligt ungdomens tideräkning, det vill säga ungefär en vecka. En gävlit bra novell, helt enkelt. ”

Källa: Gävle kommuns hemsidaNovellen

Kulmen

Hans ögon var större, öppnare än hon fått för sig. Hittills hade hon alltid sett honom på avstånd, i rörelse, bakom tjocka glasögon och med baskern neddragen över pannan, som en till hälften drömd skuggbild framme vid katedern. Där han nu satt vid det lilla runda kafébordet i jugendstil var han annorlunda: glasögonen hade han lagt ifrån sig bredvid kaffekoppen, baskern satt högt och blottade det

linfärgade hårfästet. Mellan två slanka fingrar en blyertspenna, mot trottoaren en mörk lädersko, blank, gnistrande svärta i solskenet – alltigenom rena, tydliga konturer. Hennes hjärta sprängde i bröstet. Hur hon försökte, kunde hon inte riktigt begripa att detta var den stund hon drömt om hela denna tid, då allting till slut skulle ställas på sin spets.

Mannen vid bordet var omkring de fyrti, medellång och ljuslätt och sedan ett tiotal år tillbaka professor i franska vid stadens universitet. Som student hade han gjort sig ett namn med ett inte helt obetydligt, ännu i dag mer eller mindre tongivande arbete om Baudelaires Les fleurs du mal, men hans ryktbarhet hade knappast ens på den tiden sträckt sig bortom de snävaste akademiska kretsar, och gjorde det definitivt inte längre. Till utseendet var han egentligen ganska alldaglig, men med ett ansikte som hon tyckte rymde motstridiga drag av både vekhet och förhärdelse, så att det skapades ett märkligt djup i det. Han rörde sig tankspritt, på ett frånvarande men aldrig okontrollerat sätt som vittnade om en instinktiv högfärdighet och en medveten ansträngning att efterleva den.

Ända från början hade hon förstått att de var lika. Det hade gått upp för henne nästan omedelbart, kanske redan första gången hon hörde honom.

Så länge hon kunde minnas, hade hon varit känslig och ensam i sin känslighet, lättrörlig i anden och tanken på ett sätt som stötte mot omgivningen. Alla de så kallade medmänniskorna hade sällan sagt henne något av betydelse, tyckte hon, erbjöd i själva verket mycket litet utöver en i bästa fall välmenande platthet och dög förvisso inte som utgångspunkt för någon sannskyldig bild av livsupplevelsen, vars djup alltid hade fängslat och förundrat henne. Hon stod till sin läggning mittemellan en brinnande förälskelse i livet och ett lika starkt äckel inför världen – en olycklig splittring som, liksom i så många andra fall, inte kunde ge upphov till annat än en brådstörtad flykt in i konsten. Direkt konstnärlig begåvning hade hon ingen – och detta faktum pinade henne oerhört – men hon började i stället tidigt att internalisera, skapa och omarbeta i föreställningen: försjönk i osynliga drömmerier, växte inåt på bekostnad av det yttre och föresatte sig att göra sitt inre skapade så ointagligt som möjligt för allt som kunde räknas som allmänmänsklighet …

Och så – denna våldsamma omdaning! Det livslånga begäret, för att inte säga behovet, att viga sig åt litteraturen – som tycktes det enda uthärdliga sättet att leva – hade omedelbart efter studentexamen svept henne bort hemifrån, till en anrik grannstad med universitet och finkultur och alla möjligheter till ohejdad abstraktion. Där hade han väntat på henne. Själv visste han inte om det, och ändå var det så. I den slutna, ordnade sfär som utgjordes av föreläsningssalarna talade han stort om stora ting, och hon läste berättelsen om sig själv i hans ord. Hans hela framtoning och uttryckssätt tecknade bilden av en första jämlike. De hade aldrig så mycket som hälsat på varandra, men det dröjde inte länge, förrän hon kunde säga uppriktigt att hon älskade honom.

Han var ett ljus, som sken i sig självt men också i annat, yttre, till synes av honom oberoende och förlänade även det allra konkretaste ett drag av översinnlighet. När hon öppnade sovrumsfönstret om morgnarna och tusen små härligheter uppenbarade sig: den gamla huslängan i tegel mittemot med sina höga valv och sirliga, praktiskt taget orörda artonhundratalsfasader, ån som rann frisk och hätsk genom stadskärnan där nedanför, träd och rabatter och doften av en kvav sommar som hotade att slå över i höst – då var det han som strålade mot henne, som skänkte dessa ting deras gestalt och innebörd. När hon sprang för att möta dem, var det han som kallade på henne; hans tysta rop brusade i hennes blod.

Med tiden hade han blivit en livsbetingelse, en orubblig förutsättning för andligt liv hos henne. Liksom hon alltid tillåtit tankar, känslor och förnimmelser att vidgas inåt, gjorde hon nu en människa till inre objekt, och tyckte att hon i detta kunde se en fulländning och ett bevis för sin egen förmåga.

Genialitet, det var att utifrån väsen och situation göra sig mottaglig: att resa upp och överlämna sig åt en lidelse, sig evigt stegrande, varur man sedan kunde härleda en hållning, en levnad och ett grepp om sig själv – ett högre, finare, värdigare sätt att vara människa! Först när världen underordnats en storhet, var det möjligt att känna och omfamna den i ensamhet – och att själv bli stor. Så löd hennes sanning.

Emellertid hände det ibland att hon uppfylldes av tvivel. Det fanns rentav stunder, då hon undrade om hon inte var rädd för honom. Han satt i allt nu, hade gjort sig så central, inte bara känslomässigt utan också på ett sätt som snarast skulle kunna kallas metafysiskt, att tillvaron utan honom tedde sig som en enda avskyvärd intighet, och hon visste att hon kunde störtas i de djupaste själsliga avgrunder, bara han en dag fick för sig att sätta upp en tvetydig min. Det rörde sig om en kärlek helt utan avgränsning, en formlös strävan med föremål men utan utlopp, utan händelser, och på så vis egentligen om något outhärdligt. Ändå var hon övertygad om att den var omistlig, kanske till och med omöjlig att undgå. Att vara begåvad, att känna och älska högre och större än andra innebar inte bara stor lycka utan måste framför allt innebära stora lidanden. De tvivel som då och då vidrörde henne var halvhjärtade, de snuddade endast vid de inre förhållandenas yta, och hon fortsatte att låta sig behärskas, välkomnade anspänningen. Hon var ur stånd att vilja något annat.

– Och nu satt han plötsligt där, denna gestalt snarare än människa som hon kommit att ställa upp som synonym till all styrka och rätt. Här sitter livet, tänkte hon, en urkraft, helt oskylt och nära. Törs jag? Men visst är jag tvungen? Tiden föreföll att sträckas ut i en oändligt lång och uppskruvad rörelse. Det fanns inget som kunde göra sig oberoende av detta ögonblick, nej, ingenting mer skulle någonsin hända henne, när hon vidrört honom. Illamående av allvar tog hon ett första trevande steg ut i handlingen.

Stolens metallyta kylde genom kjoltyget och mot smalbenet. På andra sidan om bordet vidgades frågande dessa havsblå ögonklot, som hon för första gången kunde särskåda på nära håll. Svetten rann i nacken på henne och blötte tröjkragen.

– Ni känner mig inte, eller… saken är den, att det är bestämt att vi två… ska höra ihop, om jag får uttrycka mig så… för ni ser mig och jag har trevat i mörker hela livet efter… något så fullkomligt som er… om ni förstår… Jag älskar er och… ni måste tro mig, för ni är en storhet… ja, större än allt och jag måste få säga er vad ni betyder…

Hon talade med sömngångaraktig, nästan mekanisk övertygelse utan att själv höra vilka orden var eller hur de lät. Det är sant, det är sant, skrek det i henne, så förlös mig äntligen! De blå kloten frågade alltjämt, såg ut att vidgas ytterligare.

Hon fixerade sin skälvande hand med blicken, när hon lyfte den och tryckte den mot hans panna. Bedövande tystnad. Sedan ett utrop.

Han hade flugit upp och utbrustit något i stil med:

– Vad tar du dig till, flicka?

Resten hade hon inte uppfattat. Sammanhanget upplöstes i meningslösa intryck, färger och linjer och larm. Bara en sak stod tydlig: han hade inte begripit.

Lamslående häpnad, feberångest, reträtt. Hon reste sig, vände sig och sprang, eller färdades i alla fall på något vis bortåt. Ljudet av skosula mot asfalt följde henne, tills hon kommit utom synhåll för det skedda och inte längre förmådde slå förlamningen ifrån sig.

Hon stannade vid utkanten av en park, ett par kvarter från huvudgatan och kafét, som hon aldrig mer skulle våga passera. Det hade börjat skymma och trädens grenar avtecknade sig som ett dunkelt

virrvarr mot den smutsgula augustihimlen. Där i mörkret under lövkronorna, i det hon famlade efter en hållpunkt, trängde nya, främmande sanningar fram. Den genialitet som har endast sig själv till syfte kan inte vara giltig. Den kärlek som dyrkar sig själv har aldrig överbryggat något avstånd, aldrig skapat på riktigt. Den skiner i en form, men skenet bedrar. Att veta om sig själv, det är att glömma andra, och ensamhet tär, bryter ned och förfalskar. Det verkade som om hon nått fram till någonting absolut; det nya gav inte vika för någon känslas eller längtans tyngd.

Vem hade hon älskat? Hade hon älskat? Var han förlorad? Hon lade ansiktet, blekt och förfärligt, i händerna. Ja, så var det: hon hade förlorat honom, stod utanför honom – och han som för inte ens tio minuter sedan hade utgjort varje sorg och varje glädjeämne, varit själva hennes begrepp om vilja och strävan. Insikten var fasansfullt enkel; den blottställde henne och gav upp ett hånfullt skratt.

Fjättrad vid sin lealösa, sönderslagna tankeskapelse sjönk hon allt djupare i dyn. Ovanför henne reste sig månen, en svävande rund tomhet bland andra tomma figurer. Hon såg mot den och önskade inget alls.

Vad skulle hon göra nu?


Tipsa en vn Skriv utKultur

Fann 259 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Kokslovet som blev kvar     2024-02-23
Alla hjärtans dag     2024-02-14
Aftonlandet     2024-01-04
Teater Norra gör det igen   Käll   2023-12-16
Årets jullåt?     2023-12-07
Höstlovet     2023-10-27
Vasait i Mellofinal     2023-02-18
Judarnas historia i Sverige   Käll   2023-02-17
Uje kom på andra plats i Mello     2023-02-12
Uje i Mello     2023-02-11
Humanistisk vasait belönad     2023-01-25
Ny bok av vasait     2023-01-18
Medalj från Svenska Akademin     2023-01-15
Vasaskolans teatertreor gör det igen!   Käll   2022-12-16
Alla helgons dag     2022-11-03
Ministern och Vasaeleven berättar i nyutkommen bok   Käll   2022-10-10
Vasas mest kända popband     2022-10-03
Vasaskolans egen polis     2022-10-03
Ryssland i fokus på Vasaskolan   Käll   2022-09-14
Musikelever möter Symfoniorkestern     2022-05-13
Verdandi bjuder in     2022-05-12
Välkänd vasait har gått bort     2022-05-12
Våren är här.      2022-04-29
Mystiska ting på Vasaskolan     2022-03-29
Kulturkvällen i Ukrainas ära på länsmuseet   Molander   2022-03-21
Fantastisk föreläsning på Vasa   Käll   2022-02-18
Ordning och reda     2022-02-09
Minnespenningen 2021     2022-01-31
Klassiskt skådespel på Vasas Teater Norra!   Käll   2022-01-15
Viktigt att läsa!   Östberg   2022-01-12
Prins Perikles och hans dotter Marina   Josefin Edwardsson   2021-12-20
Oenighet om esteisk verksamhet i skolan   Wahlund   2021-11-30
Fint pris till Vasait     2021-11-18
Arkeologiska utgrävningar på skolgården II     2021-09-23
Snorre mördas     2021-09-22
Arkeologiska utgrävningar på skolgården I     2021-08-22
Minnespenningen 2020     2021-08-18
Kristina - med passion för berättandet, konsten och historien.     2021-05-29
Teatereleven som blev polis     2021-03-19
Vasa på frimärke     2021-03-05
Lyssna på musik från Vasa     2021-02-16
"På spåret" spårade ur     2021-02-13
Guldbaggar till Vasa     2021-01-26
383 år sedan Vasa gymnasieskola flyttades till Gävle     2020-12-10
Ett magiskt möte med den uppfinningsrika sagodiktaren, H.C. Andersen   Zetterberg   2020-10-23
Nobelpriset i litteratur 2020     2020-10-22
Vita duken världen över     2020-10-21
Musikälskare trotsade coronan   Lindblom   2020-10-21
Trevlig midsommar     2020-06-19
La Cage aux Folles   Lundgren   2020-05-29
Lär mer om Vasaskolan     2020-04-10
Ta det som en man – Hampus Nessvold     2020-03-20
LA VENDETTA DI ORESTE – Orestes hämnd   Zarotti   2020-02-13
Julklapp i sista sekunden     2019-12-18
S&M2   Jonsson   2019-10-11
Föreläsning med Gävleanknytning   Käll   2019-10-09
Kriget var nära Sverige   Käll   2019-09-17
Spex 2019     2019-05-25
Verdandisoaré med spex     2019-04-22
"Jag bytte ut stolthet mot skam”   Mälby   2019-03-15
350 år sedan gymnasiet startades     2019-03-05
Guldbagge till Vasa     2019-01-29
Årets minnespenning på plats     2019-01-27
Guldbaggenomineringar till Vasaiter     2019-01-25
Så botar man förkylning     2018-12-11
300 år sedan Karl XII dog     2018-11-30
Hur stort var Gävle egentligen?   Käll   2018-11-28
Ingmar Bergman och Vasaskolan   Käll   2018-11-28
25 år i höst     2018-11-15
John Bauer     2018-11-13
UNDER [ÄR JAG] BAR – EN UPPTÄCKTSFÄRD SÖDERÖVER   Andersson   2018-10-23
Where the magic happens   Josefa Leiva   2018-10-04
Spexet 2018     2018-05-31
Kroppslig upplevelse     2018-05-31
Soaré 2018     2018-05-20
Gifta   Mälby   2018-05-05
En märkesdag i svensk historia     2018-04-26
Konstinstallation på Vasaskolan     2018-03-20
Penning från Svenska Akademien till Vasaskolan     2018-01-31
Konst av Vasaelever     2017-12-18
En historisk tillbakablick genom teater   Mälby   2017-12-18
Grattis Finland     2017-12-06
Vasaiten, Humanisten, Verdandisten, Musikern, Skådespelaren....     2017-11-20
Nobelpriset till välkänd författare bland Vasaelever     2017-10-06
Blivande jazzlegend?     2017-10-05
Morden vid Vasaskolan     2017-09-30
Växtkraft på skolgården      2017-09-15
Hasse Alfredson var Verdandist     2017-09-12
Se till att skolans myntsamling växer     2017-09-01
Vasaelev vidare i Idol     2017-08-23
Våren vill liksom inte komma     2017-06-07
Bekymrad över dina nu värdelösa mynt?     2017-06-06
Sveriges nationaldag     2017-06-06
Teatertvåor - Med guldkant!     2017-06-03
Utbildningsreformator, humanist och DDR-vän     2017-03-20
Boris Jeltsin - bättre än sitt rykte   Käll   2017-03-15
Svenska akademin håller kontakten med Vasa     2017-01-26
Maskrosor   Hjärne   2016-12-19
Snubblade på målsnöret   Bonsér   2016-12-08
Dag Hammarskjöld besöker Vasaskolan!   Käll   2016-12-07
Vem förnyar juldikterna?     2016-12-02
En utdöd tradition     2016-11-21
Unika dokument åter i Vasaskolan     2016-11-15
I år går Noblepriset till...     2016-10-17
Tim Burton inte i sitt esse med ”Miss Peregrine´s Home for Peculiar Children”     2016-10-12
Meningen med allt     2016-10-02
Rekord i köande inför YouTube stjärnans besök     2016-09-28
Ny forskning om Vasaböcker     2016-02-01
Vasaskolan medaljerad     2016-01-31
Guldbaggar rasar in till Vasaelever     2016-01-20
En omskakande konsert   Wilund   2015-12-21
Gammal genre får nytt liv   Elfing   2015-11-11
Vitrysk, kvinna, journalist och författare     2015-10-08
En rysk historia     2015-09-23
Tidigare Vasaelev i "världens bästa film" Kung Fury     2015-07-29
Runa   Oskarson Kindstrand   2015-06-16
Spextaculärt   Oskarson Kindstrand   2015-05-30
Fyllde nästan Konserthuset   Oskarson Kindstrand   2015-05-11
Vintern rasat     2015-04-30
Vasaskolans födelsedag     2015-03-11
Brecht där han skall spelas   Oskarson Kindstrand   2015-03-07
Engagemang genom kultur   Oskarson Kindstrand   2015-02-11
Ny bok i latin     2015-02-10
En lite spretig Vårsalong   Svedlund   2015-02-10
Al Pitcher gör det igen   Oskarson Kindstrand   2015-01-21
Arkeologiska fynd i Vasaskolan     2015-01-15
Doktor Glas   Cyrillus Ottenvang   2014-11-13
Vi söker matskribenter   Övrelid   2014-11-09
Glitch   Oskarson Kindstrand   2014-09-29
Förr eller senare exploderar jag   Övrelid   2014-09-25
Att förvalta vårt arv     2014-06-26
Vill vi ha robotar som tjänstemän     2014-06-06
GGF Verdandis Spex 2014   Oskarson Kindstrand   2014-05-30
Defenestrering?     2014-05-23
Jazztreornas avslutningskonsert   Oskarson Kindstrand   2014-05-19
Kärleken är fri     2014-05-09
Vita kränkta män   Oskarson Kindstrand   2014-04-27
Så har hon äntligen kommit ut   Wallén   2014-03-11
Mannen utan Riktning   Oskarson Kindstrand   2014-02-26
Rheborg – en föreställning nära gränsen   Oskarson Kindstrand   2014-02-24
Streber                                   Oskarson Kindstrand   2014-02-24
En kulturell vecka   Oskarson Kindstrand   2013-12-02
Det visste ni inte     2013-11-19
Dagar av sol och regn   Svedlund   2013-11-04
Fröken Julie   Oskarson Kindstrand   2013-11-03
I biblioteket som vanligt     2013-10-14
Jazz i 20 år   Oskarsson Kindstrand   2013-10-06
Dagar av sol och regn   Oskarson Kindstrand   2013-09-27
La Bohème   Oskarson Kindstrand   2013-09-23
Språkförbistring på Vasa?     2013-05-12
Early Monday Morning   Karnatz   2013-05-12
Peace and Love festivalen   Nylund   2013-05-12
Konstutställning   Ängskog   2013-05-07
Hedrande pris till Vasaelev     2013-04-25
Intressant teater i tiden   Oskarson Kindstrand   2013-04-24
Försvunnen värld     2013-04-19
Musik direkt   Siljeholm   2013-04-16
Uppdaterad   Oskarson Kindstrand   2013-04-15
Konst på gångavstånd   Oskarson Kindstrand   2013-04-05
Naturvetenskaplig konstutställning   Oskarson Kindstrand   2013-03-25
Ny film med Vasaanknytning     2013-03-09
Har du märkt något konstigt?     2013-03-05
Absolutum     2013-03-04
Vasaelever Grammisnominerade     2013-02-20
80 år sedan Hitler tog makten - hur kunde det ske?   Käll   2013-02-11
Les Misérables   Jacobs   2013-02-04
Julavslutning     2012-12-22
Vasa - naturvetarskola sedan 1500-talet     2012-11-27
Språkskolan visade upp sig     2012-11-21
Musik och obesvarad kärlek     2012-11-21
Konstutställning. Annacarin Stenman   Wallén   2012-11-05
Nobelpriset en överraskning     2012-10-11
Sergio Magazine     2012-09-17
Övermänskliga toner   C   2012-05-21
Stundtals bättre än originalet   M   2012-05-11
Vinterlov är cirkustid     2012-02-24
Vasakonstnär in i finrummen     2012-02-07
Vasa i Idolfinal som vanligt     2011-11-12
Vasaskolans ambassad i Uppsala     2011-10-10
Ny organist sökes     2011-06-02
Vasaskolan fyller år     2011-03-12
Guldregn över Vasaskolan     2011-01-10
Julavslutningen 2010     2010-12-22
Vasaskolan i norsk avhandling   Övrelid   2010-11-23
Budoarstämning   Øvrelid   2010-11-01
Vasaskolan i Idolfinal även i år     2010-10-24
Idag för 2500 år sedan     2010-09-29
Skön musik     2010-05-31
Sverige får ett helgon     2010-05-17
Så var det klart   Noaksson   2010-05-07
Så vackert, så svenskt....     2010-05-05
Blir Clara sångerska i Ace of Base?     2010-05-02
Oliver Twist i en modern version med twist   Johansson   2010-04-23
Poesitävlingen avgjord     2010-03-23
Vasa i doktorsavhandling     2010-03-17
Vasaskolan i melodifestivalen     2010-03-14
Att se tillbaka   Övrelid   2010-03-12
Vasaskolan fyller år     2010-03-12
VASASKOLANS TRAPPA   Gustafsson   2010-02-24
Filosofiskt samtal med Platon   Hedberg   2009-11-25
För länge sedan   Övrelid   2009-06-14
GGF Verdandis årliga spex   Johansson   2009-06-11
Festivalerna 2009   Persson   2009-06-05
Popcornen gick till Twilight   Persson   2009-06-05
Nördarnas galax   Nyström   2009-06-01
Prostitution och fattigdom - Stockholm 1882   Nyström   2009-05-29
Biosommaren 09 – Om det blir otur med vädret   Persson   2009-05-29
En sista vers   Lännerström   2009-05-19
Runa visar upp humor   Lännerström   2009-05-18
Hela jävla veckan     2009-05-12
European Song Contest 2009   Persson   2009-05-07
Generation Kill på SVT   Nyström   2009-04-21
Spelrecension: Alone in the Dark   Norén   2009-04-16
Biorecension: Gran Torino   Norén   2009-04-02
Jungelboken   Johansson   2009-03-30
En roman om besatthet   Nyström   2009-03-27
Biorecension: Män som Hatar Kvinnor   Norén   2009-03-19
Tills döden skiljer oss åt...   Persson   2009-03-17
En annan bild av Afrika   Nyström   2009-03-16
Den vita borgen   Nyström   2009-03-10
Nu missade du något.     2009-03-09
Slumdog Millionaire   Johansson   2009-03-09
Jazzelev       2009-03-09
Ny skolorganist     2009-03-07
Gomorra - En fråga om liv och död   Lännerström   2009-03-06
Skivrecension: Seal – "Soul"   Norén   2009-02-15
Seven Pounds   Persson   2009-02-14
Lukas Moodysson om globaliseringen   Nyström   2009-02-14
Entre les Murs   Nyström   2009-02-06
Lärare på Jazzgymnasiet belönas     2009-01-09
Spel. Tekken 5   Norén   2008-12-20
Globen nästa     2008-12-06
VÄRLDSREKORD!!!     2008-12-04
Vasa står bakom Alice!     2008-11-18
Att sitta säkert     2008-11-15
I förfäders spår     2008-10-20
Alice vidare     2008-09-30
Musik. Jack Johnson   Norén   2008-09-22
Spel. Grand Theft Auto 4   Norén   2008-09-18
Cirkus. Oförglömlig cirkusupplevelse     2008-06-07
Wellton nådde nästan ända fram     2008-05-31
Vad vet du om Vasaskolan   Övrelid   2008-05-17
Teater. A Clockwork Orange   Frida Pettersson   2008-05-15
Arkeologi i Torsåker   Övrelid   2008-05-15
När flickorna kom till Vasa   Övrelid   2008-04-17
Det hände idag?     2008-04-07
Vasa sexa i Melodifestivalen 2008     2008-03-26
Jubileumsåret     2008-01-22
En julklapp till läsarna     2008-01-20
Linnés lärjunge i Norge     2008-01-10
Spel, Zelda   Linder   2007-12-31
Spel, Serious Sam   Linder   2007-12-31
Spel, Oblivion   Linder   2007-12-31
Vasalärare med bok till jul     2007-12-15
Hör väktarens rop!     2007-12-12
I Gävlepressen 1807     2007-12-08
Ensamhetens trädgård   Jansson   2007-12-06
Skatter på Vasaskolan!   Forslund   2007-10-22
Rövarnästet i Valbo   Övrelid   2007-10-18
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Lördag 2/3
Drottning Märta går ur tiden (02.03.1431)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa